Feed aggregator

Las revistas estudiantiles y la Reforma Universitaria (1908-1928)

Social and Labour History News - Thu, 2018-06-21 15:11

El CeDInCI invita a la charla inaugural de la muestra

Las revistas estudiantiles y la Reforma Universitaria (1908-1928)

Curada por Natalia Bustelo y Eugenia Sik

Este próximo viernes 22 de Junio en el CeDInCI

Las revistas tuvieron un papel clave en la consolidación del movimiento político-cultural de la Reforma Universitaria. Sus páginas pusieron a circular nuevas ideas y prácticas estudiantiles y les permitieron a los jóvenes de los distintos países latinoamericanos conocerse y reconocerse reformistas.

ToC: Sozial.Geschichte Online/Offline

Social and Labour History News - Thu, 2018-06-21 12:53

Sozial.Geschichte Online is an academic journal of social history with a special focus on global labour history, the history of National Socialism, its antecedents and aftermath, and new social movements.

Feestelijke opening expo met lezing Mirjam de Zeeuw

Events, IISH, Amsterdam - Wed, 2018-06-20 17:13

Uitnodiging

Kent u dat kleine huisje bij ons in de straat, op dat laantje met de mooie platanen? 
Museum Perron Oost en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) nodigen u uit om op 6 juli aanstaande de feestelijke opening van de tentoonstelling van Mirjam de Zeeuw in Museum Perron Oost bij te wonen.

Migratie: de stand van zaken (door Leo Lucassen)

News, IISH, Amsterdam - Wed, 2018-06-20 13:27

Het zal u niet ontgaan zijn, onze directeur onderzoek, Leo Lucassen heeft een drukke week. Er verschenen verschillende publicaties van zijn hand. Hier een overzicht.
 

Les mines, un terrain d’expériences

Social and Labour History News - Wed, 2018-06-20 12:24

 

Les mines, un terrain d’expériences. Hommage à Rolande Trempé

Journée d'études - Mercredi 27 juin 2018 - Université d'Avignon, campus Hannah Arendt, salle 0E20

CfP: The European Industrial Heritage of the First World War

Social and Labour History News - Wed, 2018-06-20 10:50

 

Paris, France, 06-08 December 2018

Archive und Museen des Exils

Social and Labour History News - Wed, 2018-06-20 10:37

 

„Archive und Museen des Exils“. Jahrestagung der Gesellschaft für Exilforschung e. V.

14.09.2018 - 15.09.2018, Deutsches Exilarchiv 1933-1945 der Deutschen Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main

ToC: Workers of the world

Social and Labour History News - Tue, 2018-06-19 08:46

Workers of the World no. 9, May 2018

00 Table of Contents

01 Letter from the editor

02 Introduction

03 Informal economy…

04 China and Vietnam

05 Brazilian trade unionism

06 The trajectory of the Chilean

07 …crisis in French unionism

08 Trade union renewal …United Kingdom

09 Impact of the crisis…Spain

10 Swedish strikes and lockouts

11 Abstracts

Lecture by Alexandra de Pleijt

Events, IISH, Amsterdam - Mon, 2018-06-18 13:25

'Two Worlds of Female Labour: Gender Wage Inequality in Western Europe, 1300 - 1800'

Vriendendag IISG

Events, IISH, Amsterdam - Mon, 2018-06-18 08:50

Bent u al Vriend van het IISG?  

Donderdag 28 juni is het weer zover, dan ontvangen wij onze Vrienden met een mooie middag. U bent van harte uitgenodigd om erbij te zijn, we vertellen u graag over de mogelijkheden om vriend te worden. Aanmelden via vrienden@iisg.nl.

CfP: Digitale Industrie, algorithmische Arbeit, kulturelle Transformation. Interdisziplinäre Perspektiven auf die ökonomische, politische und gesellschaftliche Verhandlung von Digitalisierung und zukünftiger Arbeit

Social and Labour History News - Fri, 2018-06-15 11:09

 

Aufruf zur Einsendung von Beiträgen für die interdisziplinäre Fachtagung der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kooperation mit der Universität Kassel und der Universität Bonn zum Thema: „Digitale Industrie, algorithmische Arbeit, kulturelle Transformation. Interdisziplinäre Perspektiven auf die ökonomische, politische und gesellschaftliche Verhandlung von Digitalisierung und zukünftiger Arbeit“, 4.-6. Oktober 2018 in Bonn.

Researcher in Contemporary History

Social and Labour History News - Fri, 2018-06-15 10:50

 

le département d'Histoire de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) recrute pour la rentrée prochaine un ATER en histoire contemporaine (22e section CNU). L'annonce paraîtra dans les jours à venir sur Galaxie. Voici la fiche de poste: 

CfP: New perspectives in feminist labour history: work and activism

Social and Labour History News - Fri, 2018-06-15 10:42

 

Call for papers

International conference

New perspectives in feminist labour history: work and activism

Bologna, 17-18 January 2019

 

Globalization, national languages and development in Africa

Social and Labour History News - Thu, 2018-06-14 13:12

INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES SAINT-LOUIS, SENEGAL  
A Centre of Excellence for Thinking Africa and the World  
INTERNATIONAL CONFERENCE On “GLOBALIZATION, NATIONAL LANGUAGES AND DEVELOPMENT IN AFRICA”
IN TRIBUTE TO TWO PIONEERS OF AFRICAN LINGUISTICS: ARAM Fall and PATHE Diagne
3 - 5 December, 2018, Saint-Louis, Senegal
 
CALL FOR PAPERS  
 
General Framework and Rationale

Tags: ELHNGLHN

Lancement de la bibliothèque numérique CGT cheminots

Social and Labour History News - Wed, 2018-06-13 09:23

Nous vous rappelons que l’Institut d’Histoire Sociale de la Fédération CGT des cheminots a le plaisir de vous convier au lancement de sa bibliothèque numérique en partenariat avec la Bibliothèque Nationale de France.

Au programme, les interventions suivantes :
- Patrick Chamaret, Président de l’IHS-CGT cheminots
- Claire Chemel, Coordonnateur scientifique BnF - Coopération numérique et Gallica
- Laurent Brun, Secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots
- Caroline Chalier, archiviste de la Fédération CGT des Cheminots

Boktips maj 2018

Fabrice Bensimon, Qentin Deluermoz, Jeanne Moisand (red.), ”Arise ye wretched of the Earth” : the First International in a global perspective /Leiden: Brill, 2018, 404 s.

Första internationalen (Internationella arbetarassociationen) grundades i London i september 1864; i november samma år publicerades dess stadgar, vars författare var Karl Marx. Organisationen sammanslöt fackföreningar, kooperationer och individuella arbetare med hemvist i framförallt Europa och Amerika i en transnationell kamp för bättre villkor och frigörelse för arbetarklassen. Snart nog kom organisationen att ses som ett hot mot den rådande ordningen.

Nio kongresser hann gå av stapeln innan organisationen gick i graven i september 1877. I en kort kronologi i bokens slut placeras omväxlande begreppen ”Centralist” eller ”Autonomist” inom parentes vad gäller kongresserna från 1873 och framåt, detta då organisationen splittrades 1872. Denna innehållsrika bok är indelad i tre olika avdelningar, ”Organisation and debates”, ”Global causes and local branches”, ”Actors and ideologies”.

24 forskare har bidragit med artiklar som tar upp bland annat ämnen som förhistorien, Internationalens arbete på internationell såväl som nationell nivå, aktiviteterna under Pariskommunens dagar, repressionen från det rådande, Internationalen och feminismen.

Kateřina Lišková, Sexual liberation, socialist style : communist Czechoslovakia and the science of desire, 1945-1989 / Cambridge: Cambridge University Press, 2018, 281 s.

Sexologi. Innebar övergången till kommuniststyrda stater i Östeuropa även en förändrad inställning till sexualitet, familjepolitik, emancipation?

Denna väl underbyggda bok svarar ja på den frågan. Alltför länge, menar författaren, har det förts fram som en självklarhet att den östeuropeiska kommunismen, och kommunister i stort, var asexuella, pryda personer som försökte förtrycka alla sexuella uttryck. Lika ofta har detta kontrasterats mot en västerländsk version som kopplar samman sexuell frigörelse med konsumerism, p-piller och diverse sociala rörelser. Denna version identifierar dessutom frigörelse som något som kommer underifrån och ser med stor misstro på en frihet förmedlad per dekret från ovan.

I denna bok, som, det förtjänar att återigen poängteras, har en stabil grund i väldokumenterad forskning, ifrågasätts en hel del av dessa snarast förutfattade meningar. Efterkrigstidens kommunistregimer satte jämlikheten och kvinnans frigörelse i högsätet. Nya utbildningsvägar öppnades upp, självständigheten och oberoendet vidgades när arbetsmarknaden öppnades upp, det skapades en barnomsorg, familjelagstiftningen skrevs om för att ge kvinnor och män lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter, möjligheten för kvinnor att ta ut skilsmässa förenklades.

Samtidigt växer något som vi skulle kunna kalla ”sexologiindustri” fram. Manualer och hjälpböcker ges ut i mängd för att hjälpa och instruera befolkningen vad gäller skapandet av ett gott och sunt sexliv; en expertis tar plats och spelar en allt viktigare roll vad gäller sex och samlevnad. Genom att studera dessa och andra dokument från 1945 till 1989 kan författaren även utläsa och analysera hur synen på sexualiteten och jämlikheten mellan könen skiftar över tid.

”Det är viktigt för oss att förstå hur våra genusbaserade och sexuella själv har uppstått”, skriver Lišková i bokens avslutning. ”Inte nödvändigtvis för att vi skulle förstå oss själva bättre. Vad som är viktigt är hur vi tänker över dåtiden, med vilken struktur och nyans. Detta inte enbart för att undvika upprepandet av samma gamla misstag, men även för att kunna se möjliga alternativ till det-som-är. Om vi när vi ser tillbaks på en historisk period som höll fram en alternativ modernitet, faller tillbaks på, eller in i, substanslösa klichéer, berövar vi oss själva möjligheten att finna kreativa sätt och vägar på vilka vi kan utmana och förändra den värld vi lever i idag.” (s. 260)

Christophe Jaffrelot, Narender Kumar (red.), Dr Ambedkar and democracy : an anthology / Oxford University Press, 2018. 263 s.

Doktor B.R. Ambedkar (1891–1956) kom själv från den ”kastlösa” klassen (daliter) i Indien. Han är idag en känd auktoritet på frågor om kastsystemet i Indien, demokrati, social exkludering och kolonialism. The Indian institute of Dalit studies i New Delhi har gett ut flera av Ambedkars texter, till exempel 2009, Perspectives on social exclusion and inclusive politics. I denna bok har redaktörerna, där Narender Kumar är professor vid Centre for political studies vid Jawaharlal Nehru University i New Delhi, samlat texter av Ambedkar om demokrati, liksom en sammanfattning av Ambedkars tankegångar av de båda redaktörerna.

Här exemplifieras hans tankar om demokrati som ett ”sätt att leva”, med respekt för politiska minoriteter, och ett utvecklat pacifistiskt sätt att leva, i Gandhis efterföljd. ”Essänsen av demokrati”, skriver professor Sukhadeo Thorat i bokens förord, enligt Ambedkar var begreppet ”one man, one value”, eller ”one man, one vote”. Det inkluderade social och ekonomisk demokrati som förutsättningar för ”politisk demokrati”. Diskussionerna fördes på 1940-talet mellan Ambedkar och Nehru om hur långt statlig socialism skulle föras.

Uppsatserna i boken sträcker sig från 1919 till 1956. Ambedkar hävdade att inslag av socialistiskt styrd ekonomi i Indien skulle främja demokratin. Han menade också att det förlegade kastsystemet i Indien borde ersättas med mer ”buddhistiskt tänkande”.

Ambedkar var en av de viktigaste inspirationskällorna till den indiska konstitutionen, som antogs i januari 1950. Den garanterade också rättigheter för landets minoriteter. I boken hävdas att Ambedkars texter också profetiskt förebådar de problem som uppstod mellan etniska och sociala grupper i Indien efter självständigheten 1947.

 

The post Boktips maj 2018 appeared first on Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

CfP: Mourir en révolutionnaire (XVIIIe-XXe siècle)

Social and Labour History News - Mon, 2018-06-11 08:26

Ce projet de colloque international entend étudier l'importance du thème de la mort des révolutionnaires et de ses représentations dans les mythologies révolutionnaires du XVIIIe siècle à nos jours, bien sûr par-delà les frontières nationales. Les approches seront donc volontairement comparatistes et internationales, faisant la part belle aux divers processus d'héroïsation et à la transmission de toute une culture révolutionnaire, dans les récits, les mémoires, les images, etc.

Argumentaire

Imminent closure of the Lukács Archives in Budapest

Social and Labour History News - Sat, 2018-06-09 09:57

On May 24, 2018 the last research associate at the Georg Lukács Archives of the Hungarian Academy of Sciences was banned from the archives after 28 years of employment. Despite local and international protest, the Academy, with the assistance of its own library, closed the archives of the world-renowned Hungarian philosopher, which has existed since 1972. The locks on the doors were replaced, and the archives effectively ceased to exist as a venue attracting international interest and researchers.

Pages

Subscribe to Social History Portal aggregator