The Central Wuppertal Comittee in Amsterdam : Resistance, Trade Union Trials, International Solidarity 80 years ago

Symposium, 23 April 2016, Amsterdam, Netherlands (in Dutch)
"In het spoor van het Centraal Wuppertal Comité in Amsterdam : Verzet, Vakbondsprocessen, Internationale Solidariteit 80 jaar geleden"

Symposium gewijd aan het Wuppertal Comité* op zaterdag 23 april 2016, 15:00-17:30 uur, Verzetsmuseum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61

In aanwezigheid en met medewerking van oud-verzetsstrijders en nabestaanden van Nederlandse en van naar Nederland gevluchte Duitse leden van het Centraal Wuppertal Comité zullen wetenschappers, politici, vakbondsleden, antifascisten, journalisten uit Wuppertal de toenmalige inzet tegen het nationaalsocialisme, voor diens slachtoffers en voor de mensenrechten in het algemeen herdenken.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Amsterdam, de Verein zur Erforschung der sozialen Bewegungen im Wuppertal, en het Center for International Studies in Social Policy and Social Services, Universität Wuppertal

* Het Centraal Wuppertal Comité (CWC) werd officieel in januari 1936 in Amsterdam opgericht door Nederlandse en Duitse communisten op instigatie van de Internationale Rode Hulp in het teken van de nieuwe eenheids- en volksfrontpolitiek van de Komintern “tegen oorlog en fascisme”. Het Comité had ten doel morele en financiële steun te verwerven voor de meer dan 1000 vrouwen en mannen in de industriële streek rond Wuppertal, die sinds het begin van 1935 door Gestapo en politie in hechtenis waren genomen, alsmede voor hun families.

Location: Verzetsmuseum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61

https://socialhistory.org/nl/events/symposium-over-het-wuppertal-comite

Posted: 
06/04/2016