Jacques Giele, Rond de Eerste (Socialistische) Internationale / Around the First (Socialist) International

Book presentation, 20 May 2016, Amsterdam, Netherlands (in Dutch)

Uitgave: Rond de Eerste (Socialistische) Internationale. Bundeling artikelen J.J. Giele over de tijd rond 1870 en aanverwante onderwerpen met een inleiding van Johan Frieswijk. Toegang vrij, aanmelden via info@onvoltooidverleden.nl

Sprekers: Johan Frieswijk, Dennis Bos, Bert Altena en Frank Rutten.
Dagvoorzitter: Marten Buschman. Uitgever: Jaap van der Laan (Kelderuitgeverij)

Tijdlijn:
15:30 Inloop
16.00 Welkomstwoord Marten Buschman
16.05 Jaap van der Laan, 'Waarom heruitgave van artikelen en boeken van Jacques Giele'.
16.15 Johan Frieswijk, 'Giele en nieuw onderzoek naar arbeidersbeweging rond 1870'.
16.30 Dennis Bos, 'Digitalisering en het blijvend belang van Giele's onderzoek'.
16.45 Bert Altena, 'De Nederlandse sectie als deel van de mondiale Internationale'
17.00 Frank Rutten, 'Enkele herinneringen aan Jacques Giele'
17.15 Discussie

17.40 Aanbieding eerste exemplaar door Jaap van der Laan aan Margriet Giele.

17.45 Borrel en hapjes.

De Pont
Buiksloterweg 3-5, 1031 CC Amsterdam, Netherlands

http://www.onvoltooidverleden.nl/index.php?id=22

Posted: 
30/04/2016