photo

Portrait of Karl Bürkli

Karl Bürkli, 1823 bis 1901, Pionier der schweizerischen Arbeiterbewegung. Bürkli war zwischen 1851 und 1899 mehrfach Mitglied des Zürcher Kantonsrates. 1851 gehörte er zu den Mitbegründern des ersten Konsumvereins auf dem europäischen Kontinent. Er trat 1866 der Ersten Internationalen (IAA) bei und übernahm in den Jahren 1867 bis 1876 das Präsidium der Zürcher Sektion. Bürkli engagierte sich ideell und materiell als Vermittler frühsozialistischer Lehren, insbesondere der Ideen von Charles Fourier.

Strikers' procession with cow, Aalst

De socialisten van Aalst brengen een koe naar de stakers in het bedrijf van Beernaerts. Beernaerts was één van die patroons die zijn bedrijf in het landelijke Wetteren gevestigd had omdat de syndicalisatiegraad en bijgevolg de lonen er lager waren dan in het nabijgelegen Gent : 'delokalisatie' in het begin van de 20e eeuw. Hoewel er een tendens was om samenwerkingsverbanden tussen vakbonden binnen eenzelfde industrietak of regio tot stand te brengen, overstegen de vakverenigingen zelden de plaats of de fabriek waar ze ontstaan waren.

General strike, Tampere 1956

Great demonstration on the Tampere Central Square during the General strike of 1956. The people came to the mass meeting without making use of any means of public
transport. After the war prices and costs of living were under very
strict governmental supervision. When the ban was lifted, the prices rose very fast but the salaries stayed behind. Finally the Confederation of

The people's house in Brussels

In het voorjaar van 1899 werd met grote feestelijkheden het volkshuis van Brussel geopend. Het was ontworpen door architect Victor Horta. Hij behoorde tot de groep radicale intellectuelen en kunstenaars in Brussel die voor de BWP (Belgische Werkliedenpartij) grote sympathie en belangstelling koesterden. Het volkshuis was volledig in 'art nouveau' stijl opgetrokken. Deze stijl betekende niet alleen een artistieke vernieuwing maar had tevens een ideologische draagkracht : een streven naar een 'natuurlijk' socialiserend bestel waarin het individu zich spontaan zou ontwikkelen.

The Finlayson old factory

The oldest part of the factory, called 'Kuusivooninkinen ' ( 'Six floors') in the middle was build in 1836. The lower building on its left was made in the 1850's. On the foreground is the turbine-engine room from 1876. The top of the tower is the sprinkler tower, build in 1896. Today part of the factory is used as an exhibition room for the Central Museum of Labour in Finland.

The monument of cooperation, 1950

This monument was erected 1950 in
the Eteläpuisto (Southern Park) in Tampere for the 50th birthday of the
co-operation. It was made by the famous Finnish sculptor Wäinö
Aaltonen. At the time of erection it was pointed out that there were lots
of monuments for politicians and military leaders, for war victories
and victims but hardly none for the peaceful construction of the society