photo

Demonstration against child labour, Gent

De socialistische beweging heeft zich steeds verzet tegen de kinderarbeid, één van de grootste kwalen van het industrieel kapitalisme. Gans de 19e eeuw door weigerde de burgerij een einde te maken aan de uitbuiting van kinderen. De tewerkstelling van vaak zeer jonge kinderen in slechte omstandigheden had uiterst nadelige gevolgen. Slechts in 1884 werd het verboden jongens van minder dan 12 jaar en meisjes onder de 14 jaar in de mijnen tewerk te stellen. Vijf jaar later werd elke industriële arbeid verboden voor kinderen van minder dan 12 jaar en werd de arbeid van tieners gereglementeerd.

Portrait of Bakunin

Michail Aleksandrovic Bakunin (1814-1876) was one of the founding fathers of anarchism, agitating and writing against the state, against religion and for individual freedom. Within the First International, he was Marx's main rival.