poster

Declaration to the Finnish people, 1905

'Declaration to the Finnish people', or the 'Red declaration' (named after the red paper it was printed on more than the 'red ideas' within the document) was read aloud from the City hall balcony in Tampere by labour poet Kössi Lindström (later known as Kössi Kaatra) during the General strike of 1905. The paper was both nationalist as well as socialist. The General strike was meant to show the strength of the labour movement and it gained lot of momentum. One of the effects was the Parliamentary reform, which gave the workers - and even the women - the right to vote.

Poster 'Work for all'

Stabiele verhoudingen en sociale rust waren een absolute voorwaarde voor een snel economisch herstel na de tweede wereldoorlog. De basis voor het sociaal overleg, dat vooral vanaf de jaren zestig zou floreren, werd reeds op het einde van de oorlog gelegd. Eén van de centrale eisen van de vakbond was de syndicale aanwezigheid in de bedrijven en financieel-economische informatie over de gang van zaken in de onderneming. De oprichting van ondernemingsraden vormde een tegemoetkoming aan die eisen.

Poster for the inauguration of a people's clinic in Gent

Na de eerste wereldoorlog ging het de socialistische mutualiteiten voor de wind. Zij konden hun groeiend ledental (400.000 leden in 1924) een waaier van diensten aanbieden : hospitalen, kinderwelzijn, rust- en herstellingsoorden… Toch werden deze kassen uitsluitend gevoed door vrijwillige bijdragen van de arbeiders. De socialistische mutualiteiten drongen bij de politieke verantwoordelijken aan op een wetgeving die de ziekteverzekering verplicht zou maken en waarin naast de arbeiders ook de Staat en de werkgevers zouden bijdragen.

Poster for the inauguration of Ons Huis

In 1881 stichtte een groep Gentse arbeiders de coöperatieve bakkerij Vooruit. Vooruit kreeg een lening van 2000 fr. van de weversvakbond en begon heel nederig in de achterbouw van een herberg. De ontwikkeling ging verrassend snel. In de loop der jaren werd een heel netwerk van bakkerijen, kruidenierswinkels en apotheken uitgebouwd. Rond 1900 werd besloten tot de bouw van een waarachtig 'paleis' op de Vrijdagmarkt. Ons Huis werd het kloppend hart van de socialistische beweging in het Gentse.

Poster for fund against tuberculosis

Tuberculosis was the most common deadly disease among workers at the beginning of the 20th century. The ANDB set up a fund to sent diamond workers to sanatoria and to finance research. It was called Zonnestraal (Sunbeam). This poster was designed by the architect Duiker who built Sanatorium Zonnestraal, still world famous for its progressive and functional style.

Pages

Subscribe to RSS - poster