poster

Poster from the Election 1936

Healthy flats lor poor children is the inscription on this socialdemocratic poster from the general election 1936. The socialdemocrats were in govemment 1932-1976,1982-91 and from 1994 onwards. During the 1930-ies the welfare society was under construction trying to reach social democracy with central questions like grant for housebuilding, paid holiday by law, pension by law and unemployment benefit.

Attika is All of Us

In September 9, 1971 1,281 prisoners at the Attica Correctional Facility in New York revolted against abuse and took 43 guards prisoner. Four days later the state police and corrections officers assaulted the prison in a six minute hail of gunfire. In that short space of time 29 prisoners and ten guards were killed, almost all by the assaulting officers. Attica came to symbolize for most of America the brutal and racist conditions in prisons. Using artwork with Native American themes and with a Germanic spelling of Attica, this poster links all people with the struggle at

Poster 'Freedom! Not Terror'

Wahlplakat der Sozialdemokratischen Partei der Stadt Zürich. Bei den Zürcher Gemeinderatswahlen 1933 verbanden sich bürgerliche Parteien mit der nazistischen Nationalen Front. Das Bündnis bescherte den Schweizer Nazis zehn Sitze. Die rote Mehrheit in Exekutive und Stadtparlament blieb indes gewahrt.

Poster 'Work for all'

Stabiele verhoudingen en sociale rust waren een absolute voorwaarde voor een snel economisch herstel na de tweede wereldoorlog. De basis voor het sociaal overleg, dat vooral vanaf de jaren zestig zou floreren, werd reeds op het einde van de oorlog gelegd. Eén van de centrale eisen van de vakbond was de syndicale aanwezigheid in de bedrijven en financieel-economische informatie over de gang van zaken in de onderneming. De oprichting van ondernemingsraden vormde een tegemoetkoming aan die eisen.

Poster for the inauguration of a people's clinic in Gent

Na de eerste wereldoorlog ging het de socialistische mutualiteiten voor de wind. Zij konden hun groeiend ledental (400.000 leden in 1924) een waaier van diensten aanbieden : hospitalen, kinderwelzijn, rust- en herstellingsoorden… Toch werden deze kassen uitsluitend gevoed door vrijwillige bijdragen van de arbeiders. De socialistische mutualiteiten drongen bij de politieke verantwoordelijken aan op een wetgeving die de ziekteverzekering verplicht zou maken en waarin naast de arbeiders ook de Staat en de werkgevers zouden bijdragen.

Poster for the inauguration of Ons Huis

In 1881 stichtte een groep Gentse arbeiders de coöperatieve bakkerij Vooruit. Vooruit kreeg een lening van 2000 fr. van de weversvakbond en begon heel nederig in de achterbouw van een herberg. De ontwikkeling ging verrassend snel. In de loop der jaren werd een heel netwerk van bakkerijen, kruidenierswinkels en apotheken uitgebouwd. Rond 1900 werd besloten tot de bouw van een waarachtig 'paleis' op de Vrijdagmarkt. Ons Huis werd het kloppend hart van de socialistische beweging in het Gentse.