Poster 'Work for all'

Stabiele verhoudingen en sociale rust waren een absolute voorwaarde voor een snel economisch herstel na de tweede wereldoorlog. De basis voor het sociaal overleg, dat vooral vanaf de jaren zestig zou floreren, werd reeds op het einde van de oorlog gelegd. Eén van de centrale eisen van de vakbond was de syndicale aanwezigheid in de bedrijven en financieel-economische informatie over de gang van zaken in de onderneming. De oprichting van ondernemingsraden vormde een tegemoetkoming aan die eisen.

1950
Inv. Nr.
AF 2110
Institute