The people's house in Brussels

In het voorjaar van 1899 werd met grote feestelijkheden het volkshuis van Brussel geopend. Het was ontworpen door architect Victor Horta. Hij behoorde tot de groep radicale intellectuelen en kunstenaars in Brussel die voor de BWP (Belgische Werkliedenpartij) grote sympathie en belangstelling koesterden. Het volkshuis was volledig in 'art nouveau' stijl opgetrokken. Deze stijl betekende niet alleen een artistieke vernieuwing maar had tevens een ideologische draagkracht : een streven naar een 'natuurlijk' socialiserend bestel waarin het individu zich spontaan zou ontwikkelen.

1900
Inv. Nr.
A 26
Institute