Swedish Trade Unions Against Apartheid

Ann: a seminar at ARAB, 7 May (in Swedish)

Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Institutionen för Humaniora vid Växjö universitet inbjuder till heldagsseminarium om Sydafrika.

Mellan Pragmatism och Solidaritet - den svenska fackföreningsrörelsen och kampen mot apartheid

Onsdagen den 7 maj, ABF-huset Stockholm, Sveavägen 41. Anmälan kan göras till och med 30 april

Välkommen!

Program >>