Rudolf Meidner-priset

Ann: Swedish labour history prize winner

Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har utsett Jimmy Engren till 2008 års Rudolf Meidner-pristagare.

Se utdrag ur pressmeddelandet:

Engren är en av de få svenska historiker som har gett sig i kast med ett icke-svenskt ämne, och spännvidden av undersökningsområdet i denna mycket väl genomförda avhandling imponerar, även när det gäller undersökningsperiodens längd.

Pressmeddelandet >>

[url]http://www.arbark.se[/url]