Traditionele en nieuwe bronnen: de NEHA-collecties en economisch-historisch onderzoek

Seminar, 17 June, Amsterdam, Netherlands (in Dutch)

DEZE BIJEENKOMST IS AFGELAST!

THIS MEETING HAS BEEN CANCELLED!

Het NEHA combineert vanaf zijn oprichting meer dan 100 jaar geleden onderzoek en verzamelen. Daar stond Prof. N.W. Posthumus (Amsterdam 1880-1960) als stichter en eerste directeur voor garant. Uit die tijd is de wereldwijd beroemde collectie prijscouranten misschien het meest bekend. Daarmee deed Posthumus zijn intrede in de internationale onderzoekswereld en werd hij een actief lid van het International Scientific Committee on the History of Wages and Prices van William Beveridge (1879 - 1963). De activiteiten van dit comité hebben de basis gelegd voor de naoorlogse methode om het nationaal product van landen te berekenen en onderling te vergelijken. De grote man hierachter was Angus Maddison (1926 - 2010). Diens onderzoeksarchief is dank zij Jan Luiten van Zanden bij het NEHA ondergebracht. Daarmee beschikken wij naast de prijscouranten en vergelijkbare documenten (denk vooral ook aan huishoudboekjes) over twee nog weinig benutte collecties die de kern van het vakgebied betreffen. Ander, recent verworven basismateriaal, zijn volks- en beroepstellingen van over de hele wereld die door het CBS zijn overgedragen. In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt zijn deze nog lang niet en zeker niet in bruikbare en leesbare vorm op het internet te vinden.

Het NEHA behoorde traditioneel al tot de top-verzamelingen op economisch-historische gebied. Tijd dus om opnieuw aandacht te vragen voor de collectievorming van het NEHA en voor de nieuwste ontwikkelingen in de ontsluiting en beschikbaar stelling daarvan.

PROGRAMMA

15.00-15.10: Een korte introductie (Jacques van Gerwen)

15.10-15.30: Economisch-historisch onderzoek in Nederland (Jan Lucassen)

15.30-15.50: De CBS-collectie censuses (Leo Lucassen)

15.50-16.10: Traditionele bronnen: Tamira Combrink en haar slavernijonderzoek

16.10-16.30: Nieuwe bronnen: Big Data door Auke Rijpma

16.30-17.00: Vragen en discussie

17.00-18.00: Borrel

De studiebijeenkomst is gratis. Belangstellenden kunnen zich tot 15 juni aanmelden bij
Astrid Verburg ave@iisg.nl

Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, Netherlands

Posted: 
03/06/2016