Aggregator

Nekrolog: Arbejderhistorikeren Gerd Callesen, 1940-2023

6 days ago
 

Natten til torsdag 9. november – dagen inden hans 83. fødselsdag – døde tidligere forskningsbibliotekar ved Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA), dr. phil. Gerd Callesen

 

 

Af Jesper Jørgensen

 

Gerd Callesen blev født i 1940 i Aabenraa, hvor han voksede op i en tysksindet familie. Fra 1961 studerede han historie ved universiteterne i Marburg, Tübingen, København og Kiel. Han afsluttede sin studietid i Kiel i 1970 med afhandlingen ”Det slesvigske spørgsmål i forholdet mellem det danske og det tyske socialdemokrati fra 1912 til 1924. Et bidrag til socialdemokratisk internationalisme”. 

På mange måder var han veluddannet til tiden. Ungdomsoprør og venstredrejning skabte en forøget interesse for arbejderbevægelsens og arbejderklassens historie. Velfærdsstatens udbygning med masseuniversitet og større kulturbudgetter forbedrede de institutionelle rammer og bidrog dermed til en guldalder inden for arbejderhistorie i det tyvende århundredes tre sidste årtier.

ABA blev hans skæbne

Allerede under studiet stiftede han bekendtskab med ABA og dets arkivsamling, herunder især Socialdemokratiets arkiv. Fra omkring 1966, da arkivet lå på Hjalmar Brantings Plads på Østerbro, begyndte han også at arbejde der som studentermedhjælper. Han fik tidligt god kontakt til ledelsessekretær Lillian Fluger – og hendes datter Lena, som han siden har dannet par med.

Efter endt uddannelse i 1970 blev han fastansat på ABA, der havde fået ny adresse i Folkets Hus på Enghavevej. Han fik titel af forskningsbibliotekar og var igennem en længere årrække fra 1980’erne og frem til 2001 også leder af biblioteksafdelingen. Som følge af dårlig økonomi i institutionen gik han ufrivilligt på efterløn i 2002.

Gerd var en vellidt kollega og meget værdsat af utallige forskere og studerende, som han gennem tiderne har hjulpet med at finde kilder til deres studier. Han var en eminent vidensressource og har en god del af æren for den løbende udvidelse af institutionens unikke bibliotekssamling.

Fremad

Hans egen forskningsindsats var især præget af to spor. Dansk arbejderhistories historiografi og internationalt samarbejde.

Han var om nogen med til at få etableret og defineret arbejderbevægelsens historie og arbejderhistorie som et selvstændigt forskningsfelt. Allerede i 1970 var han – inspireret af lignende foreninger i udlandet – med til at stifte Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH, der for nogle år siden skiftede navn til Selskabet for Arbejderhistorie). I de første år var han hovedredaktør af Årbog for Arbejderbevægelsens Historie (1971-1974), siden for Meddelelser om Forskning i Arbejderbevægelsens Historie/Arbejderhistorie (1973-1994).

Han var ligeledes hovedkraft bag SFAH’s 10- og 20-års jubilæumsantologier Fremad og aldrig glemme (1981) og Fremad – ad nye veje (1990), hvor der blev samlet op på de foregående årtiers arbejderhistoriske forskning. Fremad er det danske ord for titlen på det tyske socialdemokratis avis fra 1876, Vorwärts.

I sidstnævnte udgivelse bidrog han med artiklen ”Arbejderbevægelsens historie som selvstændig forskningsgren”, hvor han meget sigende for sit livslange virke som arbejderhistoriker fremhævede marxismen og internationalismen som de vigtigste karakteristika ved arbejderbevægelsens historie.

Mein Vaterland ist international

Internationalt samarbejde var et hjertensbarn for Gerd. Fra afhandlingens perspektiv på socialdemokratisk internationalisme over bibliografier om Internationaler til fx udgivelsen Mein Vaterland ist international (1986), som var en illustreret udgivelse om 1. majs internationale historie fra 1886 og frem.

Med sit flydende tyske og gode engelskkundskaber lå det også i kortene, at han påtog sig at stå for en stor del af ABA og SFAH’s internationale relationer. Han var i konstant korrespondance med forskere og ligesindede i udlandet. Han fandt især gode kollegaer i Vesttyskland, som fx fra Archiv der sozialen Demokratie ved Friedrich-Ebert-Stiftung i Bonn. Også østtyske historikere kom han i kontakt med.

Heraf udsprang hans aktive engagement i International Association of Labour History Institutions (IALHI), der ligeledes oprindeligt var blevet oprettet i 1970. Her var han medlem af foreningens koordinationskomite fra 1991 til 2001. Han var ligeledes involveret i den internationale arbejderhistoriker-sammenslutning Internationale Tagung der HistorikerInnen der Arbeiter- und anderer sozialer Bewegungen (ITH), der oprindeligt var tænkt som en platform for dialog på tværs af Jerntæppet med base i det neutrale Østrig.

Gerd Callesen 1993 Foto: Marianne Leth/Arbejdermuseet

Tilbage til “Det Røde Wien”

Gerd Callesen står også bag flere biografier. Han har skrevet om flere af de socialdemokratiske ledere som P. Knudsen, Thorvald Stauning og Nina Bang samt om pionergenerationen i slutningen af 1800-tallet. Senest var han i 2001 medudgiver af en antologi om den østrigske socialpædagog Otto Felix Kanitz fra ”Det Røde Wien”.

Gerd Callesen havde gennem sin svigerfamilie en særlig forbindelse til Østrig. Så det var ikke helt tilfældigt, at han efter sin pensionering flyttede med sin kone til netop Wien, hvor også deres datter er bosat.

Derfra fortsatte han sin utrættelige virksomhed med at skrive og redigere. Det lå ikke til Gerd at spilde tiden på meget andet end arbejderhistorie. De seneste 20 år bidrog han med anmeldelser en masse, et hav af leksikonartikler til Leksikon for det 21. århundrede (leksikon.org) og Den Store Danske.

Han fandt også en ny arbejdsplads i Verein für Geschichte der ArbeiterInnenbewegung (VGA), hvor han var tilknyttet som frivillig. Det blev hans substitut for ABA, som han nok aldrig kom sig helt over at være stoppet på.

MEGA

Gerd Callesen sidste store projekt var MEGA – Marx-Engels-Gesamtausgabe (Marx og Engels’ samlede værker). Projektet blev påbegyndt i 1970’erne og er fortsat i gang. Allerede fra 1990’erne var han bidragsyder til flere bind og medlem af udgivelsesseriens videnskabelige kommission. Han var bl.a. redaktør af udgivelsen af 405 breve fra Friedrich Engels’ brevkorrespondance i perioden fra oktober 1889 til november 1990. Dette tredivte bind af tredje afdeling udkom i 2013. Gerd Callesens indsats i denne forbindelse er førsteklasses arbejderhistorisk feinschmeckerei.

Marxismen og internationalismens betydning for dansk arbejderbevægelse var for Gerd Callesen essentielt. På det personlige plan grænsede det næsten til det eksistentielle.

Gerd vil blive savnet. Æret være hans minde.

Jesper Jørgensen er arkivar på Arbejdermuseet og var kollega med Gerd Callesen i 2001-2002. (ABA og Arbejdermuseet fusionerede i 2004.)

Nekrologen er skrevet efter samtaler med tidl. arkivchef Henning Grelle og tidl. bibliotekar Dorte Ellesøe Hansen, der begge har arbejdet sammen med Gerd Callesen på ABA i over 30 år.

 

CfP: From Empires to Nation-States: Continuities, Transformations and Entanglements in World History

6 days ago

ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius “Beyond Borders” Fellows Working Group

Conveners:

Burak Sayım, Ph.D., burak.sayim@nyu.edu

Zora Piskačová, M.A., zora.piskacova@unc.edu

The global demise of empire as hegemonic polity and the subsequent emergence of nation-states draw ever-increasing scholarly attention. While older historiography portrayed this process as an uncompromising triumph of the nation over antiquated forms of statecraft, recent scholarship focusing on the afterlife of imperial structures demonstrates that these transitions were complex processes marked by both ruptures and continuities. Our working group seeks to bring together young scholars working on different aspects of these transformations across different (post-)imperial contexts and begin developing a topology of transition.

Facilitating a conversation across different regions and timeframes, we aim to a) raise questions about the interconnected nature of both imperial decline and nation-state formation and b) develop a broader topology of post-imperial transitions.

Our working group has been meeting regularly for the last year, comprising of fellows from the ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius “Beyond Borders” program. We now intend to expand our working group with a limited number of Ph.D. candidates and early career scholars outside of the fellowship program. We seek to create a casual online forum in which an interdisciplinary cohort of scholars will be able to receive feedback from their peers on pre-circulated work-progress such as dissertation chapters and article manuscripts.

The sessions are held online on Tuesday at 17:00 CET, the last week of every other month between January 2024 and December 2024. The workshop will be conducted in English. We will discuss up to two papers that are pre-circulated one week before the meeting. Presenters are asked to give a at most 5-minute overview, contextualizing their paper rather than re-telling its contents. The rest of the time is spent discussing comments and answering questions from other participants.

If you would like to be considered to join From Empires to Nation-States send your CV and an abstract of your project to the email addresses listed above by December 15, 2023.

For any questions or concerns, do not hesitate to contact us. We look forward to your submissions!

CfP: Images of the Ideal. Evald Ilyenkov at 100

6 days ago
 

International conference, May 16–17, 2024, Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung

Organisation: Zaal Andronikashvili, Isabel Jacobs, Martin Küpper, and Matthias Schwartz

Evald Ilyenkov (1924–1979) was one of the most important philosophers of the Soviet era. His philosophical interests included, among others, dialectics and logic, political economy, psychology, cosmology, cybernetics, aesthetics, pedagogy, subjectivity, and personhood. He is particularly known as the philosophical representative of cultural-historical activity theory in Soviet psychology. As a teacher, Ilyenkov aimed to teach his students how (and not what) to think, arguing for a holistic approach that resisted automatization and unquestioned tenets. Long after the demise of the Soviet Union, his radical approach keeps on shaping educational and psychological orientations worldwide.

On the occasion of his centenary we plan an international conference in Berlin that critically reassesses and reflects on Ilyenkov’s legacy. We believe that Ilyenkov’s ideas are prescient to contemporary debates on culture, society, education, and science; for example the dangers posed by quantification, artificial intelligence, and unrestrained capital accumulation. At the conference, we want to focus on a central concern in his work: the concept of the ideal. What are ideals? What is the relation of the ideal to images and imagination? What are the radical and utopian potentialities of the ideal today? And what place does the ideal hold in materialist dialectics?

Ilyenkov developed images of the ideal not only in his works on the history of dialectics (Spinoza, Hegel and Marx/Engels) but also in the context of different fields of knowledge. One of the best-known texts by Ilyenkov during his lifetime was “Ideal’noe” (1962) in the Soviet Encyclopedia of Philosophy. In this influential article, Ilyenkov revised the problem of “ideality” along the lines of a dialectics which integrated the heritage of Hegel and Spinoza into Marxism-Leninism. Ilyenkov did not understand ideals in terms of mere abstractions, but as concrete relations. Emphasizing the concept of the ideal amounted to a scandalous attempt of revising not only the task of philosophy in Marxism-Leninism but of cognition as such. For Ilyenkov, philosophy was a critical inquiry into thinking and its development. The conceptual turn he suggested could be described as the groundwork of a functional materialism of processes, interactions, and social interrelations.

Ilyenkov’s work amounted to a defense of the place of philosophy in a communist society and cosmos. His conception of thinking was linked to the enactive engagement between the individual and its environment, especially in social terms. Ilyenkov tried to develop images of the ideal in different realms, such as psychology, education, and science. His work on Marx’s dialectical method received wide-spread attention in the 1960s, when Ilyenkov also engaged with so-called Western Marxism. Dialectics for Ilyenkov was a way to grasp processes of idealization, from perception and imagination to scientific modelling and cybernetics. In his book Idols and Ideals (1968), Ilyenkov engaged with the general public in a more popular way; he questioned one-sided hopes in Soviet society to build up a communist society by way of merely technological progress.

Our centenary workshop invites participants to analyze Ilyenkov’s philosophical work from a global and transdisciplinary perspective, situating his legacy within contemporary debates. We also welcome creative interventions, including film and performance. Our focus lies on images of the ideal in Ilyenkov’s work with regards to cognition in different fields.

We aim to structure our conference along four main clusters:

 1. Cognition and Psychology
 2. Epistemology and Technology
 3. The Social and the Aesthetic
 4. Materialism and Cosmology

Possible topics include:

 • Ideality between reduction and visualization
 • Ideals in philosophy, science, and society
 • Relations between knowledge and activity
 • Ilyenkov and recent epistemology and philosophy of science
 • Ilyenkov and recent interpretations of Spinoza, Hegel, Marx, et al.
 • Aesthetics and the philosophy of culture
 • Universalism, emancipation, and radical politics
 • Socialist culture and communist ideals
 • Dialectical critiques of modernism, positivism, and capitalism
 • Ilyenkov and new materialisms
 • Cybernetics, technology, and AI
 • Dialectics and relational logic, systems and network theory
 • Learning, care, disability studies, and pedagogy
 • Ilyenkov’s theory of personhood and individuality
 • Enactivism and embodied cognition
 • Ecosocialism and the Anthropocene
 • Ilyenkov and Science Fiction
 • Global reception of Soviet Marxism, East-West relations, and the Cold War
 • Marxism-Leninism and the Global South in the 20th and 21st century
 • Ilyenkov in dialogue with other thinkers (e.g. Vygotsky, Lukács, Lifshitz, Mamardashvili, Kojève, Kosík, Žižek, Deleuze)

Organizers

Zaal Andronikashvili is a research fellow at the ZfL, specializing in Soviet and post-Soviet cultural history.

Isabel Jacobs is a PhD candidate at the University of London, specializing in Soviet and French philosophy.

Martin Küpper is a PhD candidate at Kiel University and a researcher at Babes-Bolyai University (Cluj-Napoca), specializing in the history of materialism, dialectics and philosophy in the GDR.

Matthias Schwartz is co-coordinator of the program area World Literature at the ZfL, specializing in Soviet and post-Soviet literature and culture.

Schedule

15 January 2024: Deadline for Proposals (abstract and short bio; max. 400 words in total)

15 February 2024: Notification of all applicants

Contact Info

For any questions or suggestions, please feel free to get in touch with us.

Isabel Jacobs, i.jacobs@qmul.ac.uk
Martin Küpper, makuepper@icloud.com

CfP: The Global 1956

6 days ago

C: Call for papers for Twentieth Century Communism special issue and workshop 23 April 2024   

 

School of Politics and International Relations, QMUL, and Twentieth Century Communism

 

Eric Hobsbawm described 1956 as communism’s second ten days that shook the world. Encompassing the Khrushchev secret speech and Soviet repression in Hungary, as well as the Suez crisis, this was stalinism’s crisis year and one with which only 1917 as the year of revolution can be compared. Hobsbawm referred to the irrevocable sense of before and after, of a world communist movement now in tatters. This is one of the hinges on which the history of twentieth-century communism turned.

 

There is however a paradox that this workshop and subsequent special issue will seek to address: first, that 1956 sits uneasily in the new global histories of communism; and second, that this global reach is largely absent from the huge literature that the events of 1956 have generated. This is encapsulated by the Oxford Handbook of the History of Communism, which features 1956 among its five ‘global moments’, but in a treatment that is conspicuously less global than all the others. Scholarship on 1956 is still today predominantly focused on the USSR, on the ruling and non-ruling communist parties of Europe and North America and on the relationships between them. If there was a global 1956, its history is still to be written.

 

What new questions and connections might such a project open up? There are many useful pointers in debates around the ‘global sixties’ and latterly a global 1848. Was 1956 such a crisis year for every communist party or is that itself a partly Eurocentric assumption? Does the prevalent ten-days-that-shook approach need balancing with a more expansive time-frame analogous to the ‘long 1968’? How did the crisis of stalinism interact with that of the old colonial empires in undermining eurocentric conceptions of political leadership that had survived within the communist movement? As the grip of both marxism-leninism and socialist realism were loosened, what were the cultural and ideological reactions against stalinism that could differ so markedly from country to country?

 

We invite paper proposals for a one-day workshop to be held at Queen Mary University of London on Tuesday 23 April 2024. This will be a hybrid event allowing for papers to be delivered remotely by those for whom travel to London is not feasible.

 

We welcome both papers of a comparative or conceptual nature and research-based case studies that will themselves contribute to the broader comparative scope of the planned special issue. Indicative themes might include but are not restricted to the following:

 

 • the “long ‘56”: forewarnings and after-effects of stalinism's year of crisis.
 • the impact of 1956 in any part of the communist movement but particularly those that have featured less in the literature.
 • the impact of the ‘twin crisis’ of Suez and Soviet intervention in Hungary on the emergence/development of non-aligned and new left activist networks, especially those so far less studied
 • changing relations between different sections of the world communist movement, including relations with the CPSU and ruling communist parties but also relations between the parties and movements of the old colonial powers and the colonies, dependencies and newly independent nations.
 • the role played by the Suez crisis in shifting attention towards anti-imperialist aims and encouraging left-wing support for (not necessarily communist) nation-building projects in the global south.
 • the impact of destalinisation in ideology and culture.
 • the ideological and factional forms through which the reaction against stalinism can be traced both within and beyond the communist movement e.g. maoism, trotskyism, tiers-mondisme and new lefts.
 • Studies of key individuals who broke with stalinism/communism in this period but rarely feature in broader discussions of the impact of 1956 (for example Aimé Césaire, Sékou Touré or Georges Haupt).

 

Abstracts of up to 300 words are invited for contributions of 5-6,000 words which will be published in a themed issue of Twentieth Century Communism subject to the journal’s normal refereeing processes. The schedule for the workshop and themed issue is:

 

15 Dec 2023                submission of abstracts

18 March 2024           submission of draft papers

23 April 2024             workshop at QMUL, London

14 June 2024              submission of revised papers

Nov 2024                    publication of themed issue of Twentieth Century Communism

 

 

Organising committee:

Madeleine Davis m.j.davis@qmul.ac.uk)

Kevin Morgan kevin.morgan@manchester.ac.uk

George Odysseos george_odysseos@hotmail.com

Evan Smith evan.smith@flinders.edu.au

 

Abstracts and correspondence should be addressed in the first instance to m.j.davis@qmul.ac.uk

CfP: Rethinking the History of Global Capitalism

6 days ago

 

 

Rio de Janeiro, March 12-14, 2024

Organizers: Tamis Parron and Sven Beckert

 

 

Capitalism pervades every aspect of our lives, from the ways we produce to the structures of our families, from state power to our most mundane daily routines. Its expansion in space and in society has been of such impact that some scholars now speak of the current geological era as the “capitolocene.” It is impossible to understand the world we inhabit without also understanding capitalism.

            For at least two centuries, scholars have tackled this strange way of organizing economic life. Adam Smith and Karl Marx, Max Weber and Rosa Luxemburg, Friedrich von Hayek and Nancy Fraser have all grappled with vital questions concerning the conceptual definition and the historical trajectory of capitalism. Their writings invariably evoked a deep sense of urgency in moments of turmoil, addressing either the social question of the nineteenth century, the world wars of the twentieth century, or the world economic order in the wake of the Cold War.

In the twenty-first century we are again watching profound global upheaval, this time marked by the end of exceptional economic growth in the West, precarious employment, growing income inequalities, deepening social fractures, and widespread institutional failures. Now, however, the space for maneuver has been dramatically reduced, as an unprecedented planetary ecological crisis looms large on the horizon and rising Asian economies point to the emergence of a new geopolitical world order never seen before in the history of capitalism. It seems we are on the brink of the famous Gramscian interregnum: the old frameworks are crumbling, but the new ones have yet to emerge. It is a challenging scenario that demands new forms of thought. 

The conference we are organizing in Rio de Janeiro urges scholars to rethink capitalism’s history from the vantage point of this new historical moment and to consider what are the most promising theoretical formulations, methodological approaches, and historical framings to define capitalism, identify its drivers, shed light on its mechanisms, periodize its cycles, incorporate previously neglected spaces or processes, and offer a prognosis of its current reconfiguring. While traditional analyses of capitalism’s history were centered on Europe, the United States, or the North Atlantic, new strands of scholarship recognize that such a narrow lens fails to capture the complexity of the global economy and its history.

 

***

Scholarship on the history of capitalism has witnessed a “global turn” in the last decade, bringing again to the fore big picture analyses once adopted by “world-system perspective,” “dependence theory,” “theories of imperialism”, and “critical theory.” One key difference between this new wave of global studies and previous works, however, is that older narratives often take a top-down approach from global to local, while newer studies are looking upward from the local to the global. While this shift has added complexity to historical inquiry, it has also introduced challenges such as fragmentation and a-theoretical writing. In this conference, therefore, we particularly encourage historical studies that introduce fresh theoretical, conceptual, or methodological perspectives. 

We also encourage projects that aim to “southernize” the global history of capitalism. The histories of the Global South, encompassing regions such as Asia, Africa, and Latin America, possess rich and diverse narratives about their place, role, and impact in the global history of capitalism. While some scholars consider these spaces to be a categorically different sort of capitalism, others view them as key constitutive elements of the uneven structure of global capitalism. We invite scholarly exploration into how these regions have influenced and reorganized global commodity circuits, world competitive pressures, integration of labor processes, circuits of world money, the composition of capital, and forms of imperialism over the centuries. We also seek to recover and reinterpret the often-overlooked intellectual and epistemological traditions of the Global South that have the potential to transform our understanding of global capitalism and its changing hierarchies.

At its core, the conference aims to rethink capitalism from a global perspective. With a focus on interdisciplinary and comparative approaches, we encourage participants to open new avenues of inquiry. We particularly encourage theoretical-historiographical syntheses. We also welcome case studies insofar as they combine their empirical investigations with fresh theoretical, conceptual, or methodological perspectives that help us rethink more broadly historical capitalism as a changing global process.

We ask prospective participants to be explicit about their methodological, theoretical and empirical contributions to the project of rethinking the global history of capitalism.

 

The Conference is organized by the Center on Global Inequalities at the Universidade Federal Fluminense (UFF) and the Weatherhead Initiative on Global History at Harvard University. We will meet in Rio de Janeiro in person from March 13 to March 15, 2024.  Each panel will be anchored by a distinguished keynote speaker, and we will use the conference proceedings as a first step towards producing a book on Rethinking the History of Global Capitalism.

 

We will cover travelling expenses (economy class) and accommodation for four nights in Rio. We can only cover expenses for one person per submission.

 

If you are interested in participating in the conference and presenting a paper, we ask you to submit a double-spaced three-page proposal and a copy of your CV combined as a single PDF document as soon as possible, but no later than January 1, 2024. Please send your proposal to Jessica Barnard at  wigh@wcfia.harvard.edu.

We will let you know if your paper has been selected no later than January 15, 2024. We especially encourage participation from scholars in the Global South.

For questions, please email Tamis Parron at tamisparron@id.uff.br or Sven Beckert at beckert@fas.harvard.edu.

 

The conference is sponsored by Cátedra Unesco sobre Desigualdades Sociais e Globais; the DRCLAS Brazil Studies Program at Harvard University; and the Weatherhead Initiative on Global History, Harvard University.

Premio para “El Partido Comunista de España en Extremadura durante el Frente Popular: república y guerra (1936-1939)”

6 days 3 hours ago

https://www.dip-badajoz.es/agenda/index.php?id=3&agenda=20673&3=10&4=40…

El jurado del Premio de Investigación Cultural ‘Arturo Barea’, convocado por la Diputación de Badajoz, ha decidido otorgar el galardón en su vigésimo tercera edición al texto ‘El Partido Comunista de España en Extremadura durante el Frente Popular: república y guerra (1936-1939)’ presentado con el seudónimo Lentier. A su vez, ha propuesto la publicación del texto ‘La dictadura de Primo de Rivera en La Serena y en la provincia de Badajoz (1923-1930)’.

  El miembro del jurado, José M.ª Lama, ha indicado que tras abrir la correspondiente plica el autor ha resultado ser José Hinojosa Durán, natural de Granja de Torrehermosa y doctor en Historia por la Universidad de Extremadura. Profesor del Centro de Educación para Personas Adultas de Cáceres, Hinojosa es un historiador especializado en la historia de la República y la Guerra Civil en la región, y ha escrito libros como ‘Tropas de un frente olvidado’ (2009). 

  El texto que obtiene el premio es una pormenorizada investigación que analiza la organización interna y la evolución del Partido Comunista de España en Extremadura durante el primer semestre de 1936 y la Guerra Civil. A partir de una exhaustiva consulta de fuentes archivísticas, hemerográficas y bibliográficas -entre estas la propia documentación del Partido Comunista y los informes políticos del Gobierno Civil de la época- se detalla tanto la vida interna y la organización del PCE como su actividad pública en la región durante el trienio 1936-1939, ha explicado Lama.

  Resultado final de una labor investigadora de más de treinta años, este trabajo ofrece una monografía completa sobre la historia de este importante actor colectivo de la historia contemporánea extremeña durante la República y la Guerra Civil. Lama ha destacado igualmente el papel protagonista de la mujer en la política del PC de aquellos años.

  El jurado ha propuesto, igualmente, la publicación del texto ‘La dictadura de Primo de Rivera en La Serena y en la provincia de Badajoz(1923-1930). Élites políticas, instituciones y fiestas patrióticas’ de José Jerónimo Rodríguez Carrasco. 

  La comisión evaluadora ha estado integrada por los historiadores e historiadoras Miguel Ángel Melón, Isabel María Pérez González, Enrique Moradiellos, Dulce Simoes, Candela Chaves y José María Lama, así como por los representantes de la institución provincial, Manuel Candalija y José María Sánchez. Ha estado presidida por el diputado provincial Ricardo Cabezas. 

CfP: Labour Inspection in a Global Context: Balancing the Interests of Employers and Employees

6 days 3 hours ago

Labour inspectorates ensure that employers comply with labour laws and regulations that protect the rights and safety of workers. However, they also face challenges and opposition from employers and employees because of the divergent interests between these two groups. For example, employers may see labour inspections as a source of excessive regulation that interfere with their economic interests. Unions and labour movements, in turn, may view labour inspections as inadequate and ineffective in enforcing labour standards and ensuring the protection of workers’ rights in terms of working hours and safety.

 

We invite researchers from all relevant disciplines to submit abstracts for the conference on the history of labour inspectorates across the globe, which will be held on 10 and 11 October 2024 in Amsterdam, at the International Institute for Social History.

 

The conference will explore how labour inspectorates have fulfilled their role as mediators between workers and employers, and how this role has evolved over time in response to changing political, economic, and social contexts. It also raises the question of how labour inspectorates compete with or are at least challenged by alternative forms of labour protection, such as self-regulating industry standards.

 

We welcome papers that engage with the following sub-themes and sub-questions:

 

 1. How did labour inspection emerge as a key element of labour protection and labour policy implementation in different countries and regions?
 2. What were the main challenges and achievements of labour inspectors in promoting decent work, especially among vulnerable or hard-to-reach groups and in the informal economy?
 3. How have workers and their organizations participated in the work of labour inspectorates? What impact have these participatory approaches had on the effectiveness of inspectorates in promoting workers’ rights and safety?
 4. How did female inspectors enter the labour inspection profession and what role did they play in addressing gender issues and discrimination in the workplace?
 5. What strategies did labour inspectorates adopt to cope with the variety of sectors and their specific features of workers and employers, while maintaining consistency and harmony of legislation and enforcement?
 6. How have labour inspectorates responded to the rise of neoliberal economic policies and the erosion of labour protections? What strategies have inspectorates employed to maintain their role as protectors of worker rights and safety?
 7. How did inspectorates adapt to the changing world of work with its new employment patterns, such as temporary agency work and digital platform work?
 8. How have inspectorates adapted to the challenges of globalization? How have they responded to migration and the increasing use of subcontracting, outsourcing, and informal labour arrangements that often fall outside of their jurisdiction?

 

We welcome submissions from historians, sociologists, political scientists, legal scholars, and other researchers who engage with the history of labour inspectorates. We encourage interdisciplinary and comparative perspectives, and we also welcome papers that draw on comparative or cross-national perspectives.

 

Abstracts of up to 300 words should be submitted by January 15, 2024. along with a brief biography of the author(s). Notifications of acceptance will be sent by 1 March. Papers are due by September 2, 2024, so the participants and commentators can read them before the conference. At the conference the papers will be briefly introduced by the authors and discussed by invited commentators.

 

A selection of papers will be considered for publication in a special issue or edited volume.

 

For inquiries and submissions, please contact Timon de Groot (timon.de.groot@iisg.nl).

 

 

 

Le monde des archives : 30 ans de métamorphoses (années 1990 – 2020)

6 days 3 hours ago

Le Comité d’histoire du ministère de la Culture est heureux de vous rappeler que le colloque « Le monde des archives : 30 ans de métamorphoses (années 1990 – 2020) », organisé en partenariat avec le Service interministériel des archives de France (Direction générale des patrimoines et de l’architecture/ministère de la Culture) pour clore les célébrations de son 30e anniversaire, aura lieu à l’Institut national d’histoire de l’art à Paris, les lundi 4 décembre après-midi et mardi 5 décembre.
Le colloque sera également accessible en visioconférence.

 

Vous pouvez retrouver le programme complet ainsi que le livret du colloque (à télécharger) sur le carnet de recherche du Comité d’histoire Politiques de la culture : https://chmcc.hypotheses.org/14059

 

Les inscriptions sont libres et gratuites dans la limite des places disponibles. Si vous souhaitez assister au colloque, nous vous remercions de bien vouloir compléter ce formulaire d'inscription : https://framaforms.org/inscription-au-colloque-des-4-5-decembre-2023-le-monde-des-archives-30-ans-de-metamorphoses

 

Informations complémentaires

Lieu : Institut national d’histoire de l’art (Auditorium Jacqueline  Lichtenstein), 2 rue Vivienne, 75 001 Paris.

Dates : Lundi 4 décembre 2023 (14h30-17h45) & mardi 5 décembre 2023 (9h30-17h45)

Contact : comitehistoire@culture.gouv.fr

Jornadas Internacionales Transiciones Democráticas en el Cono Sur y el Mediterráneo

1 week 3 days ago

 

 

Proyecto Territorios de la Memoria- Otras culturas, otros espacios en Iberoamérica, Siglos XX y XXI (Referencia: PID2020-113492RB-I00) /

Máster universitario La España contemporánea en el contexto internacional (UNED)

 

El encuentro será abierto y gratuito y tendrá una modalidad híbrida, con dinámica presencial en el Salón A de la Facultad de Derecho de la UNED (calle Obispo Trejo nº 2, Madrid, España), con posibilidad de conexión virtual previa inscripción en http://bit.ly/Jornadas-Transicion

 

Más información en:BIT.LY/TRANSICIÓN-INFO

 

El 10 de diciembre de 1983, tras siete años de una sangrienta dictadura, Raúl Alfonsín asumía la presidencia de Argentina. Se abría una nueva etapa en la historia del país, pero ¿qué era exactamente lo nuevo que empezaba y aquello que terminaba?

El cambio institucional ha operado (y opera) como el momento fundacional de una serie de valores y presupuestos que determinaron las acciones y relaciones de los distintos actores sociales hasta nuestros días. Sin embargo, más allá del quiebre institucional, las transiciones son momentos de incertidumbre, plagados de interrogantes, que no suponen una ruptura abrupta con el período anterior.

Desde el Proyecto de Investigación “Territorios de la Memoria. Otras Culturas, otros espacios en Iberoamérica, Siglos XX y XXI” (Referencia: PID2020-113492RB-I00), un equipo de investigadores/as, tomando como excusa el 40º aniversario de ese retorno democrático en Argentina, plantea la realización de estas Jornadas con especialistas de diferentes países, a fin de proponer y debatir en conjunto distintas problemáticas en torno a los procesos de transiciones democráticas en Chile, Uruguay, España, Grecia, Portugal y Argentina. Si bien se trata de momentos diferentes y de geografías muy distintas, los países seleccionados comparten el hecho de ser periféricos tanto en lo económico como en lo político por lo que el análisis comparado de las problemáticas que debieron enfrentar cobra relevancia.
Para ello, se propone indagar en los actores, las prácticas y los debates que se dieron en esos momentos en estos países a propósito de la llegada de la democracia, pero sin considerarla como inevitable. Se busca pensar las representaciones de época entendiendo que, aún ya en democracia, persistían ciertos imaginarios, prácticas y conductas previas. ¿Cómo pensaban el pasado dictatorial? ¿Cómo se imaginaba el futuro? ¿Qué significados estaban contenidos en ese “futuro democrático”?
Estas Jornadas buscan, por medio del debate, pensar abordajes históricos de las transiciones capaces de captar la incertidumbre presente en los actores sociales de esos momentos entendiendo que el resultado no era para nada evidente. Se plantea una modalidad de debate con la idea de poder trazar los problemas históricos nucleares para, así, avanzar en nuestro conocimiento sobre las transiciones.

 

PROGRAMA:

Jornadas Internacionales Transiciones Democráticas en el Cono Sur y el Mediterráneo

 

DÍA 1: 28 de noviembre de 2023 (hora España peninsular)

16:00. Apertura y presentación de las Jornadas.

 

16:15. Conferencia Inaugural

Emilio Crenzel (Universidad de Buenos Aires / CONICET, Argentina)

 

17:00. MESA 1: Violencia política

Hernán Confino (Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México)

Isabel Piper Shafir (Universidad de Chile, Chile)

Diego Palacios Cerezales (Universidad Complutense de Madrid, España)

Modera: Marisa González de Oleaga (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España)

 

18:35. MESA 2: Estado, Iglesia y Fuerzas Armadas

Mónica Fernández Amador (Universidad de Almería, España).

Daniel Mazzei (Universidad de Buenos Aires, Argentina).

Cristina Moyano Barahona (Universidad de Santiago de Chile, Chile)

Julio de la Cueva Merino (Universidad de Castilla-La Mancha)

Modera: Miguel Martorell Linares (UNED)

 

DÍA 2: 29 de noviembre de 2023

12:00. VISITA GUIADA a la exposición fotográfica “Exilios” (actividad presencial)

Carolina Espinoza Cartes (UNED / ILCEAUG)

 

16:00. MESA 3: Movimiento obrero y movimientos sociales

Raquel Varela (Universidad Nova de Lisboa, Portugal).

Fátima Martínez Pazos (Universität zu Köln / UNED, España)

Juan Pedro Massano (Universidad Nacional de La Plata / CONICET, Argentina).

Rodrigo Araya Gómez (Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile).

Modera: Mariana Stoler (Universidad Autónoma de Madrid / UNED, España)

 

17:45. MESA 4: Los paradigmas de las nuevas democracias.

Ernesto Bohoslavsky (Universidad Nacional General Sarmiento / CONICET, Argentina).

Magdalini Fytili (Universidad Autónoma de Barcelona / Universidad Abierta Helénica, España y Grecia).

Francisco Javier Muñoz Soro (Universidad Complutense de Madrid, España)

Martina Garategaray (Universidad de Buenos Aires / Universidad de Quilmes / CONICET, Argentina)

Modera: José Antonio Sánchez Román (UNED)

 

19:30. Palabras finales:

Marisa González de Oleaga y Paloma Aguilar (UNED, España).

Transnational Communism in Cold War Europe

1 week 6 days ago

Programme of the International Conference "Transnational Communism in Cold War Europe" (Complutense University of Madrid, Spain, 30 November - 1 December 2023).

Transnational Communism in Cold War Europe

On 30 November and 1 December 2023 the International Conference "Transnational Communism in Cold War Europe" will take place at the Faculty of Geography and History of the Complutense University of Madrid (Madrid, Spain).

Form for on-site or online assistance: https://forms.gle/GQnXPB7Bo48BQQdk8

In English and Spanish (see programme).

Programm

30 November (Classroom13, Faculty of Geography and History, Complutense University of Madrid)

9:30 Presentation
-Dr. Miguel Luque Talaván (Dean of the Faculty of Geography and History).
-Dr. Xavier María Ramos Diez-Astrain and Dr. Emanuele Treglia (co-directors of the conference).

9:45-10:45 Inaugural keynote by Dr. Mónica Moreno (Universidad de Alicante, Spain): «Mujeres comunistas en las redes transnacionales del antifranquismo».

10:45-11:00 Pause.

11:00-12:00 Panel 1: Relations between Spanish Communism and Eastern Europe / Las relaciones entre el comunismo español y Europa del Este. Moderator: Dr. Sarah Lemmen (Universidad Complutense de Madrid, Spain).
-11:00-11:15 Dr. Maroš Timko (Univerzita Karlova, Czech Republic): «Too much money at once for those Spanish experts”. The economics of the PCE between Prague, Moscow and Madrid and the limits of its transnational support (1945-77)».
-11:15-11:30 Dr. Xavier María Ramos Diez-Astrain (Universidad Complutense de Madrid, Spain): «Implicaciones de las relaciones PCE-SED en las relaciones España-RDA (1949-1989)».
-11:30-11:45 Dr. Bartłomiej Różycki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland): «La imagen de España franquista en los ojos de los gobernantes de Polonia comunista y su evolución».
-11:45-12:00 Discussion.

12:00-13:40 Panel 2: Debates within communism: Eurocommunism and orthodox dissidence / Debates en el seno del comunismo: eurocomunismo y disidencia ortodoxa. Moderator: Dr. Juan Andrade (Universidad Complutense de Madrid, Spain).
-12:00-12:15 Mr. Fabio Calè (Universidade Nova de Lisboa, Portugal): «“Y ahora cuéntame”: Dimitrov’s centenary and the decline of Eurocommunism. PCE, PCI and PCP between internationalism, memory and political isolation».
-12:15-12:30 Dr. Alexander Höbel (Università di Napoli Federico II, Italy): «Eurocommunism, the transformations of the State, the question of democracy».
-12:30-12:45 Dr. Giovanni Cadioli (Università di Padova, Italy): «Angry Comrades: Italian Leftists’ Letters to Communist Leaders on the Crushing of the Prague Spring, 1968».
-12:45-13:00 Mr. Mauro B. Milano (Università degli studi Roma Tre, Italy): «¡Sí, sí, sí... Dolores a Roma! “Pasionaria”, el PCI y el PCE en la Transición».
-13:00-13:15 Dr. Eduardo Abad (Universidad de Oviedo, Spain): «”Lo que el eurocomunismo ha roto, el leninismo lo unirá”. Historia transnacional de la disidencia ortodoxa en el comunismo europeo».
-13:15-13:40 Discussion.

13:40-15:30 Lunch

15:30-17:10 Panel 3: Communism in the Balkans / El comunismo en el ámbito balcánico. Moderator: Mr. Diego Ruiz Panadero (Universidad Complutense de Madrid, Spain).
-15:30-15:45 Dr Anastasia Koukouna (Universität Freiburg/Universität Freiburg, Switzerland): «Miltiadis Porfyrogenis: The transnational identity of a post-Cominternian Greek communist leader».
-15:45-16:00 Dr. Nikolina Židek (IE University Madrid-Universidad Carlos III Madrid, Spain): «La conexión española: los vínculos entre el exilio republicano español y la Yugoslavia de Tito (1945-1975)».
-16:00-16:15 Dr. Ylber Marku (Institute of History, Academy of Sciences of Albania, Albania): «Serving the Revolution: Educational Networks in Communist Albania».
-16:15-16:30 Dr. Lisandro Cañón (Universidad de Oviedo, Spain): «Liberación nacional, Dekemvriana y guerra civil: Grecia 1941-1949».
-16:30-16:45 Mr. Clément Fontannaz (Université de Lausanne y Université de Strasbourg, Switzerland and France): «The Swiss networks of Yugoslav communism: in search of a socialist Third Way (1947-1968)».
-16:45-17:10 Discussion.

17:10-17:30 Pause

17:30-18:30 Panel 4: Perestroika, the end of the Cold War and the crisis of communism / La Perestroika, final de la Guerra Fría y crisis del comunismo. Moderator: Dr. Antonio Moreno Juste (Universidad Complutense de Madrid, Spain).
-17:30-17:45 Mr. Ferdinando Maieron (Scuola Normale Superiore di Pisa, Italy): «Evolving relationship in a changing world, Gorbachev in the perspective of European socialism (1985-1992)».
-17:45-18:00 Mr. José Meroño Asenjo (Universidad Complutense de Madrid, Spain) y Mr. Rodrigo de la Torre Muñoz (Universidad Complutense de Madrid, Spain): «Resistentes a Europa: el PCE e IU ante el Tratado de Maastricht y la europeización del Estado del bienestar (1989-1994)».
-18:00-18:15 Dr. Magdalena Garrido Caballero (Universidad de Murcia, Spain): «El impacto del Golpe de 1991 en la URSS en clave transnacional».
-18:15-18:30 Discussion.

18:30-19:30 Panel 5: Cold War vicissitudes / Avatares de la Guerra Fría. Moderator: Dr. Aida Rodríguez Campesino (Universidad Complutense de Madrid, Spain).
-18:30-18:45 Ms. Marta Pérez Brenes (Universidad de Granada, Spain): «La Guerra Fría, las mujeres más allá de las fronteras».
-18:45-19:00 Dr. Marco Novarino (Università degli Studi di Torino, Italy): «Informaciones y propaganda del “bloque comunista” a través de las emisiones radiofónicas en la guerra fría».
-19:00-19:15 Mr. Andrea Della Polla (Università di Roma Tor Vergata, Italy): «Italian and French Communists in the face of the Brandt Report: an entangled history».
-19:15-19:30 Discussion.

1 December (Aula 18B, Faculty of Geography and History, Universidad Complutense de Madrid)

9:00-10:00 Panel 6: Connections with the extra-European sphere I / Conexiones con el ámbito extraeuropeo I. Moderator: Dr. Carlos Sanz Díaz (Universidad Complutense de Madrid, Spain).
-9:00-9:15 Mr. Gregory Billam (Edge Hill University, United Kingdom): «Anti-communism, Communist Parties, and the ‘road to socialism’ in Britain and Australia, 1945-1960».
-9:15-9:30 Dr. Huiling Luo (Universidad Complutense de Madrid, Spain): «Lazos y brazos que atravesaron el continente Euroasiático: Relaciones entre PCCh y PCE entre 1956 y 1982».
-9:30-9:45 Mr. Daniel Sierra Suárez (Universidad de Oviedo, Spain): «El Partido Comunista Italiano y Vietnam: de la guerra de liberación antiimperialista al establecimiento de una república socialista».
-9:45-10:00 Discussion.

10:00-10:45 Panel 7: Connections with the extra-European sphere II / Conexiones con el ámbito extraeuropeo II. Moderator: Dr. Luis G. Martínez del Campo (Universidad Complutense de Madrid, Spain).
-10:00-10:15 Mr. Alfonso González Taracena (Universidad de Zaragoza, Spain): «El PCF y el imperio francés tras la liberación. “Au service de la renaissance française” ¿un texto esencial o una excepción?».
-10:15-10:30 Mr. Alberto García Molinero (Universidad de Granada, Spain): «¿Comunismo Tricontinental en Europa? Conexiones transnacionales entre la OSPAAAL y la Nueva Izquierda occidental (1967-1971)».
-10:30-10:45 Discussion.

10:45-11:15 Pause

11:15-12:35 Panel 8: Other aspects of the transnational reality of European Communism / Otros aspectos de la realidad transnacional del comunismo europeo. Moderator: Ms. Elia Arce Isabel (Universidad Complutense de Madrid, Spain).
-11:15-11:30 Mr. Adrian Thomas (Centre des Archives du communisme en Belgique, Belgium): «“Medical diplomacy” as a transnational communist network in Europe. The example of a Belgian communist leader's medical stays in the GDR and his diplomatic and economic influence in the seventies and eighties».
-11:30-11:45 Dr. Adrián Magaldi (Universidad de Cantabria/Universidad Complutense de Madrid, Spain): «Joaquín Ruiz-Giménez y el diálogo católico-marxista: del parlamento de papel a los foros internacionales».
-11:45-12:00 Dr. Fernando Hernández Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid, Spain): «A cara de perro. La Segunda Bis contra el Servicio de Información Especial del PCE (1947-1950)».
-12:00-12:15 Mr. Benedek Marton Vasy (Universidad Complutense de Madrid, Spain): «A happy international brotherhood? Nationalism in secondary school history textbooks in selected ex-communist countries».
-12:15-12:35 Discussion.

12:45-13:45 Closure keynote by Dr. Silvio Pons (Scuola Normale Superiore di Pisa/Fondazione Gramsci Onlus): «Communism in Europe after the Second World War: transnational perspectives».

13:45-14:00 Closure of the congress.
-Juan Carlos Pereira Castañares (President of the Spanish Commission for the History of International Relations and Director of the Research Group on the History of International Relations at the Complutense University of Madrid).
-Eduardo Abad García y Emanuele Treglia (co-directors of the conference).

Chiffrer et classer en situation coloniale et post-coloniale: Afrique francophone, XIX-XXIe siècles

2 weeks 5 days ago

International Research Network (IRN) COUNT

« Chiffrer et classer en situa1on coloniale et post coloniale.
Afrique francophone XIX-XXIe siècles »

Deuxièmes journées académiques sur le thème :
Les chiffres et les recherches en Afrique francophone : Progrès et Défis

Institutions hôtes : Institut d’études avancées de Saint-Louis du Sénégal & Université Gaston Berger,
Saint-Louis, Sénégal

Dates : 1 et 2 décembre 2023

Lieu : Institut d’études avancées de Saint-Louis du Sénégal, Rue Elhadji Madior Cissé X Rue Bancal, Quar1er SUD, Ile de NDAR, Saint-Louis du Sénégal

Format : Bimodal

Objectifs et thématiques

L’International Research Network financé par le CNRS s’intitule COUNT, « Chiffrer et classer en Afrique francophone, des origines au XXIe siècle : Cameroun, Côte d’Ivoire, Madagascar et Sénégal, couvre la période » (2023-2027). Il s’inscrit dans une recherche plus vaste visant à préciser le rôle de la colonisation (Rasoloriason, 2013) dans cette généralisation des usages et des mésusages des chiffres. Il entend préciser les pratiques et les usages impériales des statistiques, par les institutions et par les acteurs et actrices. Il entend aussi, à contrario, savoir comment la conception et les usages des chiffres de la période antérieure à la colonisation influencent et se retrouvent dans les statistiques coloniales, puis post coloniales. Il s’agit de savoir comment ces chiffres sont fabriqués et ce qu’ils nous disent de la relation coloniale/pré et post coloniale et des sociétés qu’ils sont censés représenter (pour la relation de travail voir : Fall, 2011) ; il s’agit aussi de préciser quels sont leurs limites et leurs biais.

COUNT s’intéresse à la fabrication, aux usages, aux effets et aux enjeux des statistiques, plutôt des statistiques officielles visées par l’autorité politique, mais pas exclusivement, dans les sociétés d’Afrique francophone depuis la période pré coloniale et jusqu’à aujourd’hui. Inscrite dans le temps long, l’étude s’intéresse par exemple à l’influence de la façon de compter et d’utiliser les chiffres dans les sociétés pré-coloniales sur la fabrication des statistiques coloniales puis post coloniales. Elle s’intéresse à ce que les statistiques nous apprennent des imaginaires et des relations interpersonnelles (enquêteurs/enquêtés, administrateurs/administrés .. ), des rapports de force et des inégalités sociales et politiques qui traversent les sociétés, bref, à tous ce qu’elles nous disent sur les sociétés qu’elles sont censées représenter.

Le réseau comme l’Agence nationale de la recherche (ANR) s’intéresse aux hiérarchies introduites par les catégories statistiques, à la signification des refus de répondre aux enquêtes, aux biais inhérents à la présence du traducteur, à la marginalisation de ceux qui ne sont pas comptés (ce qui est compté compte…), aux déformations introduites par les statistiques, à ce qui se cache derrière les tableaux pourtant si bien agencés, aux intentions de leurs commanditaires … Ces projets entendent revisiter les archives et les reconstitutions historiques en chaussant les lunettes des statisticiens.

Le lancement du réseau COUNT s’est déroulé le 31 mai 2023 sous la forme d’un séminaire constituant les Premières journées académiques. Le workshop inaugural de l’IRN a été organisé par l’Université de Dschang (Cameroun).

Le succès du workshop incite à prolonger et à approfondir les échanges avec la tenue des Deuxièmes Journées académiques du Réseau COUNT qu’accueillent les 01er et 02 décembre 2023 à Saint-Louis du Sénégal l’IEA de NDAR et l’université Gaston Berger de Saint-Louis. L’objectif est d’attirer des étudiants et les collègues vers ces thématiques, de les amener dans une proactivité à mieux maitriser ces chiffres dans toute leur diversité chronologique, géographique et disciplinaire, et de les aborder de façon critique.

Ces journées visent à consolider et à ouvrir le réseau à de nouveaux membres et à de nouvelles institutions pour que chacun (chercheurs, étudiants, enseignants ou tout simplement citoyens) comprenne et utilise les chiffres sans les subir. Elles devraient aboutir à la mise en ligne d’un « catalogue » de documents statistiques que chacun pourra utiliser et enrichir.

Partant du fait que ces chiffres sont incontournables dans les recherches en sciences humaines et sociales et qu’il faut donc se donner les moyens de les comprendre, l’institut d’été de l’IEA de Saint- Louis du Sénégal prévu en 2024 entend prolonger ces échanges dans deux directions, thématique et méthodologique et surtout placer la jeune génération de chercheurs au centre des apprentissages et des innovations dans les usages des chiffres.

Défendre les artistes et les opposant·e·s politiques face aux régimes dictatoriaux, hier et aujourd'hui

2 weeks 5 days ago

 

 

  Rencontre-débat

 

Mercredi 15 novembre 2023, 19h-22h

Maison internationale des associations (salle Gandhi)
rue des Savoises 15, 1205 Genève

Avec des interventions de Olivier Desvoignes et Marianne Guarino-Huet, collectif microsillons et prof. associé·e·s HEAD, Jorge Gajardo, historien du théâtre, Patrick Sériot, président Mémorial-Suisse, prof. hon. UNIL, Patrick Auderset, historien

Inscription souhaitée: info@collegedutravail.ch
 

Pour marquer l'aboutissement de l'inventaire des archives de la section genevoise de l'Association internationale de défense des artistes (AIDA), le Collège du travail organise une rencontre-débat qui reviendra sur les manifestations de solidarité organisées à Genève dès la fin des années 1970 pour dénoncer la répression exercée par des régimes dictatoriaux en Amérique latine et dans les pays de l'Est. Quelles étaient les actions menées? Avec quels objectifs et quels impacts?

Aujourd'hui, alors que de nombreux Etats répriment toute contestation, nous nous interrogerons sur les formes de solidarité actuelles.

Voir le papillon de présentation

 

Programme

L'écho de ceux qui crient: l'action de l'Association internationale de défense des artistes (AIDA) à Genève, 1980-1985, Jorge Gajardo, historien du théâtre

Les archives du Comité de solidarité socialiste avec les opposants des pays de l'Est (CSSOPE), 1977-1990,  Patrick Auderset, historien, coordinateur du Collège du travail

Échanges sur l'action d'AIDA et du CSSOPE

Collation

Artistes victimes d’oppression : constituer des réseaux de soutien aujourd’hui depuis Genève, Olivier Desvoignes et Marianne Guarino-Huet, collectif microsillons, professeur·e·s associé·e·s HEAD

Memorial, dissoute mais pas interdite: le travail de terrain en Russie, perspectives suisses, Patrick Sériot, Président de Memorial-Suisse, Professeur émérite de linguistique slave

Table ronde avec la participation des intervenant·e·s et du public

Entre la reacción y la contrarrevolución. Orígenes del anticomunismo en Argentina (1917-1943), de Mercedes F. López Cantera

2 weeks 5 days ago

La Colección Archivos. Estudios de historia del movimiento obrero y la izquierda 

anuncia la salida de su libro número 20

 

 

Entre la reacción y la contrarrevolución. Orígenes del anticomunismo en Argentina (1917-1943), es un texto importante para comprender la tradición del anticomunismo argentino en la primera mitad del siglo XX, una herramienta relevante para pensar las complejidades de nuestro propio tiempo. En efecto, este libro de Mercedes López Cantera es un estudio sistemático y exhaustivo sobre el origen, constitución y estructura del anticomunismo, como parte constitutiva de la tradición de las derechas argentinas. En tal sentido, el texto dialoga con una ya densa tradición de estudios sobre las derechas en la primera mitad del siglo XX, a la que agrega el análisis pormenorizado de un fenómeno al que hasta ahora se había nombrado, pero no analizado profundamente en toda su extensión. El anticomunismo que se analiza en este libro es la expresión local de un fenómeno ampliamente trasnacional, el de un movimiento contrarrevolucionario surgido o potenciado tras la Revolución Soviética. Este movimiento, que hunde sus raíces en la tradición reaccionaria surgida a fines del siglo XVIII, pero que no se agota allí, definió al «peligro rojo» abarcando muchos más actores que la URSS o los partidos comunistas, para incorporar en esa representación al conjunto de las organizaciones y prácticas de las izquierdas y otras alternativas emancipadoras y aun reformistas. El anticomunismo integró diversas expresiones políticas e ideológicas sin llegar a constituir una organización unificada en Argentina, en consonancia con unas derechas que nunca lograron su unidad a lo largo de la primera mitad del siglo XX.

Del «Prólogo» de Daniel Lvovich

 

Otros títulos de la Colección. Dirección: Hernán Camarero

 • Los «chinos». La conformación del maoísmo en Argentina (1965-1974), Brenda Rupar
 • En favor de una patria de los trabajadores. Historia transnacional de la Confederación de Trabajadores de América Latina (1938-1953), Patricio Herrera González
 • La madera de la clase obrera argentina. Izquierdas, etnicidad y género en una industria de Buenos Aires (1889-1930), Walter L. Koppmann
 • Cultura judeo-progresista en las Américas, Nerina Visacovsky (editora) 
 • Ferroviarios del Central Argentino. La conformación de un colectivo de trabajadores (1902-1933), Laura Badaloni
 • Hacia un 2001 sindical. Las contiendas contra la privatización de los servicios públicos en Córdoba, Ana Elisa Arriaga
 • Los católicos y la cuestión obrera. Entre Rosario y Buenos Aires (1892-1919), María Pía Martín
 • Uniendo lo que el capital divide. Clase obrera, fragmentación y solidaridad (Buenos Aires, 2003-2011), Rodolfo Elbert
 • Trabajadores y trabajadoras del mundo. Ensayos para una historia global del trabajo, Marcel van der Linden
 • Espionaje y revolución en el Río de la Plata. Los archivos secretos de una red diplomática de persecución al maximalismo (1918-1919), Hernán Díaz (coord.)
 • Sindicalismo revolucionario y movimiento obrero en la Argentina. De la gestación en el Partido Socialista a la conquista de la FORA (1900-1915), Alejandro Belkin
 • Entre anarquistas y peronistas. Historias obreras a ras del suelo, Agustín Nieto
 • Itinerarios militantes. Del Partido Revolucionario de los Trabajadores al Partido Socialista de los Trabajadores (1965-1976), Martín Mangiantini
 • ¿Adiós al proletariado? El Partido Socialista bajo el peronismo (1945-1955), Carlos Miguel Herrera
 • Embarcados. Los trabajadores marítimos y la vida a bordo: sindicato, empresas y estado en el puerto de Buenos Aires, 1889-1921, Laura Caruso
 • La izquierda en la fábrica. La militancia obrera industrial en el lugar de trabajo1916-1943, Diego Ceruso
 • El PC argentino y la dictadura militar. Militancia, estrategia política y represión estatal, Natalia Casola
 • La disputa por la dignidad obrera. Sindicalismo de base fabril en la zona norte del conurbano bonaerense, 2003-2014, Paula Varela
 • Los orígenes de la clase obrera argentina. Huelgas, sociedades de resistencia y militancia política en Buenos Aires, 1888-1896, Lucas Poy

Supportive Practices? Letters to Social Movement Activists

2 weeks 5 days ago

Conference Programme

November, 27th 2023, University of Vienna,
Campus of the University, Spitalgasse 2-4, Old Chapel, 2.8 (Passage from courtyard 1 to courtyard 2)

08:45 Welcoming Remarks: Birgitta Bader-Zaar

08:55 Opening Presentation: Letters to Prominent Activists – A Comparative Perspective on Social Movements (Corinna Oesch)

09:20 – 11:00 Panel 1: Letters to Women’s Movements’ Activists

‘Do not think my dear Madame, that I do not know you’: Letters to Rosika Schwimmer, 1896 – 1948 (Dóra Fedeles-Czeferner)

Exploring Epistolary Relationships: Black Women’s Letters to Mary Church Terrell, 1880 – 1920 (Alison M. Parker)

Asking for Support: Letters to Women Pacifists, 1919 – 1939 (Clara-Anna Egger)

Discussion (Chair: Amelie Herzog)

11:00 – 11:20 Coffee Break

11:20 – 13:00 Panel 2: Letters to Labour and Socialist Activists

Of Comrades and Contraception. Letters to Socialist and Doctor Fritz Brupbacher in the Swiss Labour Movement around 1900 (Tabea Herzog)

Weaving the Network: The Role of Correspondence in the Development and Spread of the Socialist Women’s Movement, 1907 – 1917 (Minja Bujakovic)

‘That I got up the courage and turn to you in my great despair.’ Letters to Comrade Käthe Kern of the Women’s Secretariat, 1946 – 1949 (Anna Leyrer)

Discussion (Chair: Zsófia Lóránd)

13:00 – 14:20 Lunch Break

14:20 – 16:00 Panel 3: Letters to Prominent Activists in Contemporary History

Encouragement and Accusations of Fascism: Günther Schwab and the Rise of a Far-Right Ecology Movement, 1960 – 1990 (Stefan Rindlisbacher)

A Tale of Correspondence between Women Workers and Women Unionists, 1980 – 2000 (Mamatha Gandham)

Letters from Lockdown (Fabio Vighi)

Discussion (Chair: Judith Leitner)

16:00 – 16:20 Coffee Break

16:20 Concluding Remarks and Reflection

Labour Law History Research Online Meeting 

3 weeks 5 days ago

 

 

Colleagues who are researching or interested in researching the history of labour law are invited to an online meeting to discuss the establishment of an interest group and/or research program. The meeting will involve a guest presentation on the topic of ‘Why Write Labour Law History?’ by Professor Eric Tucker of Osgoode Hall Law School, with a brief response from meeting organisers Rebecca Zahn (Strathclyde), Miriam Kullmann (Radboud) and John Howe (Melbourne).

 

The motivation behind the meeting is to discuss questions around the purpose and scope of labour law history, how to “do” and write labour law history, what a community of labour law scholars would look like (do we need one and, if so, why and for what?) and how labour law history intersects with other, related disciplines. Another interesting question might be to consider the value of and difficulty of engaging in comparative labour law history. Labour history and legal history are rich fields of scholarship but both are very broad, and labour law is often subsumed in other concerns/interests. We think it would be worthwhile to talk about/think about these things in a labour law specific context.

 

Following presentations there will be time for discussion among attendees regarding individual research interests and future directions.

 

Tuesday 28 November from 9am-10am (GMT/UK time) on Zoom. Please register to be sent a Zoom link for the meeting by emailing miriam.kullmann@ru.nl. The Zoom link will be sent the day before the event.

WORCK New publications including Open Access

1 month ago

COST Action WORCK,

dear colleagues interested in the study of labour and coercion, 

we are very proud to inform you about the publication of a couple of WORCK-related research results. 

First of all, the De Gruyter Volume on “Moving Workers: Historical Perspectives on Labour, Coercion and Im/Mobilities”, co-edited by Claudia Bernardi, Viola Müller, Biljana Stojic and Vilhelm Vilhelmsson has just been published and is now accessible open access: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783111137155/html. The book, that is built on a 4-years discussion in the WORCK working group “Im/Mobilisations of the Workforce”, explores how workers moved and were moved, why they moved, and how they were kept from moving. Combining global labour history with mobility studies, it investigates moving workers through the lens of coercion.

Likewise, the special issue on “Work Semantics”, is currently being published in the Austrian Journal of Historical Studies. While the online version can already be accessed (https://journals.univie.ac.at/index.php/oezg/issue/view/649), the printed version will be out within the next few days. Co-edited by Claude Chevaleyre and Juliane Schiel, the issue presents the historical semantics approach of the WORCK working group “Grammars of Coercion” and some pioneering empirical case studies that seek to analyse languages of coercion from different world regions and time periods.

Furthermore, the special issue on “Gender, War and Coerced Labor”, co-edited by Julia Heinemann, Christine de Matos, Fia Sundevall and Anders Ahlbäck and other members of the WORCK working group “Intersecting Marginalities” has recently been published in the renowned journal “Labour History” and can be accessed online: https://www.tandfonline.com/toc/clah20/64/3. The issue emphasizes the role of coercion in war labour and expands the scope of our understanding about labour’s interplay with gendered war-related tasks as carried out in different spheres, ranging from the armed forces and auxiliarly services to agricultural and industrial production and civil organisations.

And finally, the wonderful exhibition on “Coercion and Wage Labour” that many of you have seen at the second WORCK Conference in Vienna two years ago, has now been transformed and expanded into a virtual exhibition that is meant to accompany the eponymous collected volume that will be published soon. The virtual exhibition is the collaborative work of Anamarija Batista and Corinna Peres as curators and dramaturgs, of Anna Hofbauer for the exhibition design, of Monika Lang, Tim Robinson and Dariia Kuzmych as illustrators, of Colin Arnaud, Marjorie Carvalho de Souza, Mohammad Tareq Hasan, Gabriele Marcon, Nataša Milićević, Müge Telci Özbek, Ivanka Petrova, Nico Pizzolato, Akın Sefer, Ljubinka Škodrić, Sigrid Wadauer as text authors, and of Teresa Petrik for the online design.

Our fourth and penultimate grant period has just ended with a lively and inspiring international conference in Prague and a very productive reflection meeting in Reykjavik.

We would like to congratulate the editors, authors and contributors of the three publications and the virtual exhibition and thank the organisers of the Prague conference and the Reykjavik meeting for two wonderful events.

Last of all, we would like to seize the opportunity and draw your attention to three open calls for research positions at the Viennese Department of Economic and Social History:

With this, we are now looking forward to our last 6 months of COST funding and the publication of further WORCK-related research and are curious to see which new directions this network will take from 2024 onwards.

With our best wishes,

Johan Heinsen and Juliane Schiel

Programme du séminaire « Histoire du travail » (Paris, Nanterre)

1 month ago
Programme du séminaire « Histoire du travail » qui se déroule à Nanterre le vendredi de 14 à 16 h au bâtiment Weber. Vendredi 10 novembre 2023, salle 221

Nicolas Hatzfeld | Professeur émérite, Université d’Évry, IDHE.S
Les préretraites : opportunités de crise, désordre des carrières, dommages collectifs (années 1970-2000)

  Vendredi 15 décembre 2023, salle 1

Anna Safronova | docteure en histoire, SIRICE
Du petit atelier à la grande usine : “La coopération est ouverte à tous”. Le cas russo-soviétique (1860-1930)

  Vendredi 26 janvier 2024, salle 221

Théo Bernard | doctorant, Université d’Évry, IDHE.S
Les grèves de juin 1936

  Vendredi 1er mars 2024, salle 221

Alessandro Brizzi | doctorant en cotutelle, Université Paris Nanterre et Scuola Normale Superiore (Italie), IDHE.S et Johanna Haupt | doctorante, Zürich
Les salaires des grandes entreprises, en Italie et en Suisse

  Vendredi 29 mars 2024, salle 1

Béatrice Robic | MCF, Université Paris Nanterre, CREA
Les effets de la scolarisation obligatoire sur l’âge d’entrée sur le marché du travail en Angleterre, 1870-1914

  Vendredi 26 avril 2024, salle 1

Jean-Christophe Balois | docteur en Histoire, Université Paris 1, IDHE.S ; Mathieu Rivero | doctorant, Université Paris Nanterre, IDHE.S et l’équipe de la « La fabrique collective à Grenoble »
La fabrique collective : acteurs et régulations
Attention, cette séance est double : de 10 h à 12 h et de 14 à 16 h. 

CfP: Aux origines de la conflictualité sociale : histoire, acteurs, modalités et représentations (XIXe-XXIe siècles/continents européen et américain)

1 month ago

Appel à communication de la revue Amnis, Revue d'études des sociétés et cultures contemporaines Europe-Amérique (https://journals.openedition.org/amnis/). Cet appel s'intitule "Aux origines de la conflictualité sociale : histoire, acteurs, modalités et représentations (XIXe-XXIe siècles/continents européen et américain)". Les propositions d'article doivent être adressées au plus tard le 20 décembre 2023.

CfP: Prix de thèse de la Fondation Gabriel Péri sur les milieux populaires

1 month ago

Informations détaillées :

https://gabrielperi.fr/initiatives/prix-de-la-fondation-gabriel-peri/

 

À l’occasion de son 20ème anniversaire en 2024, la Fondation Gabriel Péri, fondation politique du PCF, lance un prix ouvert à toute personne ayant soutenu, entre 2020 et 2023, une thèse en français sur la question des milieux populaires. Les recherches peuvent interroger cette notion, lui en substituer une autre ou la développer dans différents aspects de l’emploi, du travail, des modes de vie ou de la satisfaction des besoins des populations concernées. L’orientation de ces travaux peut être économique, géographique, historique, juridique, philosophique, politiste, psychologique, sociolinguistique, sociologique, urbanistique, etc.

Ce « prix de la Fondation Gabriel Péri », doté de 2 000 €, contribuera à une publication d’ouvrage scientifique (sur présentation de contrat éditorial, et l’engagement à ce que l’aide de la fondation soit stipulée dans l’ouvrage).

 

Pièces à fournir : Manuscrit de thèse, résumé officiel (celui fourni lors du dépôt de la thèse), rapport de soutenance et CV.

L’ensemble des pièces est à adresser avant le 04 mars 2024, par fichier de transfert de gros fichier à : prix@gabrielperi.fr Le prix sera remis le 09 novembre 2024 à Paris, à l’occasion du colloque qui marquera les vingt ans de la Fondation Gabriel Péri. La lauréate ou le lauréat fera une brève présentation de son travail.

 

Jury du prix de la Fondation Gabriel Péri Virginie André, Professeure en Sciences du langage, Université de Lorraine.

Lorenzo Barrault-Stella, Chargé de recherche en Sociologie politique au CNRS.

Sophie Bernard, Professeure de Sociologie à l’Université Paris Dauphine.

Sophie Béroud, Professeure de science politique à l’Université Lumière Lyon-2.

Stéphane Bonnéry, Professeur en sciences de l’éducation à l’Université Paris-8, directeur de La Pensée.

Saliha Boussedra, Docteure en philosophie de l’Université de Strasbourg.

Davy Castel, Maitre de conférences en psychologie sociale et psychologie du travail.

Josepha Dirringer, Maîtresse de conférences HDR en droit privé à l’Université de Rennes I.

Sylvia Faure, Professeure de sociologie à l’université Lumière Lyon-2.

Louise Gaxie, Docteure en droit public, directrice de la Fondation Gabriel Péri Marc Kesselman, Professeure de sciences politiques à l’université de Columbia (New York).

Corinne Luxembourg, Professeure en géographie et aménagement à l’Université Sorbonne Paris Nord.

Alain Obadia, économiste, Président de la Fondation Gabriel Péri.

Guillaume Roubaud-Quashie, chercheur associé en histoire contemporaine à l’Université Paris 1, vice-président de la Fondation Gabriel Péri.

Serge Wolikow, Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université de Bourgogne, président du Conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péri.

Assemblée Générale de l’Association Française d’Histoire des Mondes du Travail 

1 month ago

 

2 décembre 2023 

Où en est l’histoire du travail ? 

Amphi Georges DUPUIS, rue Malher, 75004 Paris

 

9h00 : accueil des participants

9h30 : introduction

9h45 : Table ronde Regards croisés animée par Xavier Vigna, université Paris Nanterre : Jean-Christian Vinel, université Paris cité ; Vincent Demont, université Paris Nanterre ; Ariane Mak, université Paris cité

11h : pause

11h15-12h30 Table ronde Échelles et temporalités animée par Corine Maitte, université Gustave Eiffel Christel Freu, université de Rouen ; Hayri Gökşin Öskoray, université d’Aix-Marseille ; Jean-Paul Zuniga, EHESS

12h30-13h30 : Déjeuner commun

13h30-14h30 : Assemblée générale de l’AFHMT

14h30-15h45 Table ronde Regards pluridisciplinaires animée par Guillemette Prévot, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Cédric Lomba, CNRS ; Maëlezig Bigi, CNAM ; Jérôme Gautié, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

15h45 : pause

16h-17h15 : Table ronde Archives et sources animée par Marie-Cecile Bouju, université de Paris 8 : Anne Lambert, cheffe des archives des ministères sociaux ; Lise Saussus, EHESS, Quentin Schoumacher, Archives Nationales du Monde du Travail (ANMT)