2001 - 4

Serial: 
Year: 
2001
Volume: 
43
Issue: 
4

Articles in this issue

 • Het politiek gebruik van internet naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000
  Pages: 507 - 528
 • Consociationalism: theoretical development illustrated by the case of Belgium
  Pages: 529 - 550
 • On the theoretical acknowledgement of diversity in representation
  Pages: 551 - 570
 • Vertegenwoordiging in vrouwelijk meervoud. Behartiging van vrouwenbelangen en 'vrouwelijke' vertegenwoordiging in het Vlaams Parlement, 1995-1999
  Pages: 571 - 594
 • Het Belgische kiessysteem: de klassieke en alternatieve methode D'Hondt
  Pages: 595 - 616
 • Kritische theorie en globalisering. Op weg naar een beter begrip van Multi-Level Governance
  Pages: 617 - 638