1999 - 4

Serial: 
Year: 
1999
Volume: 
41
Issue: 
4

Articles in this issue

 • De persistentie van verzuiling op microniveau in Vlaanderen. Een analyse van surveydata over lidmaatschap, zuilintegratie, stemgedrag en maatschappelijke houdingen
  Pages: 391 - 420
 • Gesplitst stemmen bij de parlementsverkiezingen van 21 mei 1995: een analyse op basis van surveydata.
  Pages: 421 - 450
 • De ontzuiling nabij? Een exploratief inhoudsanalytisch onderzoek naar verzuildheid en ontzuiling van de naoorlogse geschreven pers in Vlaanderen
  Pages: 451 - 480
 • Leven en werk van de kabinetsleden. Wie zijn de mannen achter de ministers en wat doen ze?
  Pages: 499 - 528
 • De impact van zachte en harde politieke instituties in Europese besluitvorming: de totstandkoming van de ‘verpakkingsrichtlijn’
  Pages: 529 - 548
 • Vrouwelijke parlementsleden na de verkiezingen van 13 juni 1999: Analyse van de toegang tot een parlementair mandaat
  Pages: 2481 - 498