2006 - 1

Serial: 
Year: 
2006
Volume: 
48
Issue: 
1

Articles in this issue

 • Het verdeelde Brusselse stadsgewest: de politiek-electorale tegenstelling tussen stad en rand
  Pages: 2 - 24
 • Een kandidaat uit mijn buurt? De scheve spreiding van kandidaten voor de Brusselse gewestverkiezingen over armere en rijkere buurten
  Pages: 25 - 39
 • Voor gemeente en lokaal belang? De verwevenheid van het lokale en regionale niveau inBrussel via de cumulatie van mandaten (1989-2004)
  Pages: 40 - 65
 • Kiesdrempels, districtgrootte en het aantal partijen in systemen van Evenredige Vertegenwoordiging
  Pages: 66 - 82