2007 - 1

Serial: 
Year: 
2007
Issue: 
1

Articles in this issue

 • De strijd om de (heraangelegde) Dorpsstraat
  Pages: 7 - 12
 • Doen (wijzigende) instituties ertoe? De invloed van het gemeente(kies)decreet op de gemeenteraadsverkiezingen van 2006
  Pages: 15 - 33
 • Eerste lessen uit de automatische benoeming van burgemeesters in Wallonië
  Pages: 34 - 45
 • Een vergelijkend perspectief op de positie van mannen en vrouwen in de lokale politiek
  Pages: 46 - 64
 • Het beschermde dorp. Nationale tendensen bij gemeenteraadsverkiezingen
  Pages: 67 - 88
 • Spreken lokale afdelingen van Vlaamse partijen uit één mond?
  Pages: 89 - 110
 • Loont besturen? Electorale voor- en nadelen van bestuursdeelname bij gemeenteraadsverkiezingen
  Pages: 113 - 131
 • Het succes van 'Patrick'. Op zoek naar bewijzen en verklaringen van het Janssens-effect in Antwerpen
  Pages: 150 - 172
 • Het IMBY-syndroom: de (on)zin van de Antwerpse districtsraadverkiezingen
  Pages: 175 - 193
 • Stemgedrag in Antwerpse stadswijken : op zoek naar verklaringen op mesoniveau
  Pages: 194 - 210
 • Hoe duurzaam is de heraangelegde Dorpsstraat? Lessen uit 8 oktober 2006
  Pages: 213 - 226