2007 - 4

Serial: 
Year: 
2007
Issue: 
4

Articles in this issue

 • Klasse is niet dood - Zij is levend begraven : klassegebonden stemgedrag en cultureel stemgedrag in westerse samenlevingen (1956-1990)
  Pages: 559 - 576
 • Coalitiesteun in Antwerpen, Hasselt en Oostkamp : de invloed van politieke ontevredenheid, politiek wantrouwen en etnocentrisme vergeleken
  Pages: 577 - 601
 • La parité linguistique au sein du conseil des ministres
  Pages: 602 - 627
 • NAFTA versus NAALC : de mediërende rol van de sociale clausule ten aanzien van de effecten van vrijhandel
  Pages: 628 - 658