Painting 'The dividers at work'

De BWP streefde ernaar dé politieke organisatie van de arbeidersbeweging te zijn. Daartoe moest ze reageren tegen de conservatieve recuperatiepogingen van het liberaal paternalisme en het katholiek anti-socialisme. In het teken van dit streven tot vereniging van alle arbeiders onder de socialistische vlag droegen de 'Broederlijke Wevers' van Gent omstreeks 1900 het schilderij 'De verdelers aan ‘t werk' van Jules De Bleye mee in de 1-meioptochten.

1895
Inv. Nr.
SCH 16
Institute