Feed aggregator

CfP: Activist Histories of Ireland

Social and Labour History News - Mon, 2018-12-17 09:56

The term ‘activist’ was first used to describe groups in the early twentieth century, including Irish nationalists, who were active on behalf of Germany during the First World War, but consolidated its contemporary meaning during the countercultural revolutions of the long 1960s. Conceptually, however, ‘activists’ – those who lead or drive forward movements to enact political change – have played a central role throughout modern Irish history, and continue to do so today.

Transformations of Trade Unionism. Comparative and Transnational Perspectives on Workers Organizing in Europe and the United States, Eighteenth to Twenty-First Centuries

Social and Labour History News - Mon, 2018-12-17 09:54
Ad KnotterTransformations of Trade UnionismComparative and Transnational Perspectives on Workers Organizing in Europe and the United States, Eighteenth to Twenty-First Centuries

The historical experiences of workers organizing in Europe and the United States figure among the many forms of workers’ resistance resulting from the variety of labour relations in the global past.

Senate House Library - Visiting Research Fellowship for Postdoctoral Researchers

Social and Labour History News - Mon, 2018-12-17 09:48

Senate House Library, in partnership with the Friends of Senate House Library, is inviting postdoctoral researchers to apply for a Visiting Research Fellowship of up to three months that makes use of the Library’s world-class collections. The successful candidate could be awarded up to £10,000. The deadline for applications is midnight on 31st January 2019.

CfP: Cities in Conflict: Urban Space and Violence

Social and Labour History News - Mon, 2018-12-17 09:40
Cities in Conflict: Urban Space and Violence

An International Conference of the Cross-Disciplinary Urban Space Network
17-18 June 2019
University College Cork
Organizers: Silvia Ross (UCC) and Giulio Giovannoni (Università degli Studi di Firenze)

CfP: Gender Relationships between Occupiers and Occupied during the Allied Occupation of Germany (1945-1955)

Social and Labour History News - Mon, 2018-12-17 09:36

There is currently a renewed interest in the Allied occupation of Germany after 1945 and in military occupation in general. Concerning the occupation of Germany after 1945, there is a lot of work dedicated to its economic, political and cultural dimensions. More oriented towards the "history from below", current research questions the daily life of military occupation, the places and forms of encounters between occupiers and occupied, covering a whole range of interactions from conflicts or confrontations to various forms of cooperation or fraternization.

CfP: Migrations contemporaines à Berlin de 1917 à nos jours

Social and Labour History News - Mon, 2018-12-17 09:33

MIGRATIONS CONTEMPORAINES À BERLIN DE 1917 À NOS JOURS ATELIER TOPOGRAPHIQUE D’HISTOIRE SUR LE TERRAIN POUR JEUNES CHERCHEUR.E.S

Fellowships "Exploring Social Democracy and its Movements"

Social and Labour History News - Mon, 2018-12-17 09:26

Promotionsprogramm der Friedrich-Ebert-Stiftung:

„Erforschung der sozialen Demokratie(n) und ihrer Bewegungen. Historischer Wandel, gegenwärtige Effekte und Perspektiven für die Zukunft“

4 Stipendien sind zu vergeben!

CfP: Social History Society Annual Conference 2019

Social and Labour History News - Mon, 2018-12-17 09:22

The annual Social History Society Conference is the largest gathering of social and cultural historians in the UK. Over more than four decades, our members have transformed historical research, inspired challenging work and explored the many ways in which our social worlds are made, imagined, shared and shattered.

Rethinking Social Spaces in an Epochal Comparison: Concepts and Approaches in Historical Migration Research

Social and Labour History News - Sat, 2018-12-15 12:11

Migration shapes societies and cultures, and it was doing so well before the current »refugee phase«. Interdisciplinary migration research has for several decades been attempting to identify unifying and dividing forces within and between migration societies. In doing so, it makes use of concepts and methodological approaches that in recent years have been considerably extended by new techniques from the social and cultural sciences and from mobility Studies in particular. Particularly notable in this respect is the use of the concept of »multiple mobilities« in these fields.

Beladen onderwerpen in de klas: wat heeft de wetenschap u te bieden?

Events, IISH, Amsterdam - Sat, 2018-12-15 09:40

Datum:             17 januari 2019
Locatie:            IISG, Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam
Tijd:                 16.30 uur tot 18.00 uur, na afloop is er een borrel 

Terroristische aanslagen, homoseksualiteit, discriminatie, islamfobie, antisemitisme, vluchtelingen. Allemaal voorbeelden van thema’s die in de klas voor beroering kunnen zorgen. Veel docenten vinden het lastig om dit soort onderwerpen bespreekbaar te maken. 

Vi finns nu på Stockholmskällan!

2017 skrevs avtal mellan Stockholmskällan och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Vi har nu nära årsskiftet 2018/2019 levererat en rad poster till Stockholmskällan. Långt fler än vad vi initialt hade planerat! Läs mer nedan. 

Två av posterna som återfinns bland det publicerade materialet rör de strejkande telefonisterna, år 1922.

Tio dagar som skakade Stockholm – strejkande telefonister

Telegraf- och telefontjänstemannaförbundet hade tillsammans med arbetsgivarna skrivit under ett kollektivavtal för de manliga arbetarna. Våren 1922 ville facket även ha ett kollektivavtal för de kvinnliga telefonisterna.

 

Telefonisterna krävde kortare arbetstid, löne-, semester- och sjukledighetsförmåner och att disciplinerings- och bestraffningssystem skulle ändras. Den 29 juni 1922 lämnade facket in sitt förslag. Arbetsgivarna var ovilliga och klockan sju på morgonen den 21 juli gick telefonisterna ut i strejk. Det blev inledningen till något som har kallats »tio dagar som skakade Stockholm».

Den socialdemokratiska regeringen tvingade arbetsgivarna till förhandlingsbordet för att teckna ett kollektivavtal. Fackförbundet fick garantier att de strejkande inte skulle avskedas. De strejkande återgick till arbetet.

Kollektivavtalets innehåll

Kollektivavtalets handlade om kortare arbetstid, löne-, semester- och sjukledighetsförmåner och att disciplinerings- och bestraffningssystem skulle ändras.

Den socialdemokratiska regeringen tvingade arbetsgivarna till förhandlingsbordet för att skriva på ett kollektivavtal.

Arbetsgivarna i Telegrafverket valde då att skiva under ett kollektivavtal med en mera foglig motståndare, det Kvinnliga telefontjänstemannaförbundet.

Se mer på Stockholmskällan:

Telefonisterna skriver ned sina krav

Tio dagar som skakade Stockholm, telefonisterna strejkar

 

Telefonisterna i Telegraf- och telefontjänstemannaförbundet sitter våren 1922 och skriver ned sina krav i ett kollektivavtalsförslag: O Sundin, PO Eriksson, F Mûrdahl och B Herzén. Fotosamlingen, ARAB. Refkod: 1781/o/1/3/001

Efter att den socialdemokratiska regeringen tvingade arbetsgivarna till förhandlingsbordet för att teckna kollektivavtal, fick fackförbundet garantier att de strejkande inte skulle avskedas. De strejkande återgick till arbetet. Först i kön på bilden är de som satt i den lokala fackföreningens styrelse. Fotosamlingen, ARAB, Refkod: 1781/o/1/3/001

The post Vi finns nu på Stockholmskällan! appeared first on Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Past & Present Fellowships

Social and Labour History News - Tue, 2018-12-11 17:19
The Past & Present Society and the Institute of Historical Research will offer up to four two-year postdoctoral Fellowships in History for 2019–21, tenable at the Institute. Preference will be given to applicants who demonstrate a broad interest in processes of social, economic, political and cultural change, as manifested in their particular field of study.

CfP: Immigrazioni. International migrations and labor from the 70s to the present: an historical perspective

Social and Labour History News - Tue, 2018-12-11 15:06


The complex intertwining of immigration and labor market is a highly topical subject even nowadays: the forced displacements we are witnessing in recent years are, in fact, only a portion of the migration to Western Countries, from World War II until the present day.

Boktips december 2018

Julia L. Mickenberg, American girls in Red Russia : chasing the Soviet dream /Chicago: University of Chicago Press, 2017, 427 s.

Under tiden för Sovjetunionens första femårsplan 1928-1932, som sammanföll med den stora depressionen, sökte sig tusentals arbetare från Europa och USA till Sovjet. 1932 sökte sig närmare 1000 utlänningar till Sovjet varje vecka, vid höjdpunkten fanns ungefär 35. 000 utländska arbetare med familjer i Sovjet. 1936 kom nära 25.000 utländska turister till Sovjet, flertalet av dessa, 29,1 %, kom från USA (på andra plats kom britter, 13,5%).

De flesta av alla dessa var män, men även kvinnor utgjorde en stor del. Många kom för att söka arbete, men en betydande del kom för att de upplevde att Sovjetunionen kunde erbjuda en annan icke-kapitalistisk värld. Bland dessa fanns många amerikanska kvinnor.

Vid tiden för det förra sekelskiftet rörde sig USA:s kvinnor mot ökad självständighet, utbildning, arbetsliv, ökad jämlikhet, större sexuell och känslomässig frihet. Någonting de fick kämpa för i och mot ett i grunden patriarkalt och bigott samhälle. Vid samma tid framstod Ryssland som all reaktions högborg, ett land som bestod utav pogromer, livegenskap och förtryck. Kvinnliga ryska revolutionärer som Jekaterina Bresjko-Bresjkovskaja (1844-1934), Vera Zasulitj (1849-1919) och Sofia Perovskaja (1853-1881) gavs hjältestatus. Samtidigt slukades Nikolaj Tjenysjevskijs bok Vad bör göras? (1863), som bland annat framhäver kvinnlig frigörelse som ett viktigt steg för åstadkommandet av ett bättre samhälle. När Alexandra Kollontaj år 1915 genomförde en fem månader lång turné i USA och talade sig varm för Lenin och bolsjevikerna hälsades hon med jubel.

När revolutionerna kom i februari och november 1917, stod många amerikanska kvinnor redo att dra sitt strå till stacken. Novemberrevolutionen satte kvinnofrigörelsen och jämlikheten mellan könen högt upp på agendan, men åtföljdes även av inbördeskrig och svält. Detta fick dessa kvinnor och deras organisationer att engagera sig i aktivt hjälparbete och mot den blockad av mat och mediciner som införts av de allierade.

Detta är en oupphörligen fascinerande och väldokumenterad bok. Den skildrar en lång rad kvinnor från USA som i större eller mindre utsträckning kastar sig in i ett stödarbete för ett land som de av olika anledningar ser som en fyrbåk för framtiden, som ett samhälle för den ”nya människan”, för jämlikhet mellan könen och för en ny kultur. Kvinnorna som passerar revy är många; journalister, feminister, arbeterskor och afro-amerikaner. Kulturarbetare likaså. Som Isadora Duncan, som startade en dansskola i Moskva 1921 och höll en föreställning som fick Lenin att resa sig upp och jubla. Eller Pauline Koner som framförde en dans som hyllade den röda fanan.

Tydligt är även något annat: nämligen hur göra när entusiasmen börjar flagna? När andra sidor böjar växa fram, först i marginalen sedan allt tydligare, när ljuset börjar falna för att ersättas av mörker?

Möjligtvis vad journalisten Milly Bennett, som kom till Moskva i början av 1930-talet, skrev i ett brev 1932:

”Det du måste göra med Ryssland är vad du måste göra med vilken annan ’tro’ som helst. Du bestämmer dig för att de har rätt … Och sedan, när du ser saker och ting som får dina ben att skaka, sluter du dina ögon och säger … ’fakta är inte viktiga’”. (s. 21)

 

Leta Hong Fincher, Betraying Big Brother : the feminist awakening in China / London: Verso, 2018, 248 s.

Efter Mao Zedongs död 1976 gick Kina genom en period av omkullkastande ekonomiska reformer. En viktig bit som föll i spillror var jämlikheten mellan man och kvinna – Hong Fincher pekar på att ojämlikheten mellan könen sköt i höjden i takt med införandet av alltfler postsocialistiska marknadsreformer (vilket Hong Fincher inte heller menar – att allt var guld och gröna skogar under det tidigare styret).

Tendensen förstärktes efter Xi Jinpings makttillträde. Han har sedan makttillträdet knutit mer makt till sig än till och med Mao och gavs tidigt smeknamnet ”Xi Dada”, som ungefär betyder ”Storpappa Xi”. Alltmer kom nationen, av dominerande medier, att skildras som en stor mansdominerad familj, styrd av en allhärskande patriark. Övervakning, censur och jakt på oliktänkande följde. Problem väntade för allt som påminde det minsta om feminism.

En stat som efter revolutionen 1949 skrev in lika rättigheter för kvinnor och män i konstitution, och som till en stor del förlitat sig på kvinnor såväl under som efter revolutionen, började se all organiserad feminism som ett hot. Något som även kan sägas gälla för all organisering utanför kommunistpartiet. Boken ger oss en väg in till det motstånd som trots allt, härdar ut och mer än så. Hon följer bland annat de fem feministiska aktivister som arresterades i anslutning till Internationella Kvinnodagen 2015: Wu Rongrong, Zheng Churan, Wei Tingting, Wang Man och Li Maizi i spåren, genom att intervjua dem och andra aktivister. Hon visar därigenom på det förtryck som finns men också på det motstånd som finns. 

 

 

The post Boktips december 2018 appeared first on Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

International Women's Day event 'Remembering resistance: a century of women's protest in the North of England'

Social and Labour History News - Mon, 2018-12-10 15:58

Event location: 

Working Class Movement Library

51 Crescent, Salford, M5 4WX, UK. 

Date: 2nd Mar 2019

Event time: 14:00 to 16:00

An afternoon focussed on a project bringing to life the last 100 years of women’s protest, discussing the changing nature of women’s activism and some of the more significant protest sites in the North.

State and Crafts in the Qing Dynasty (1644-1911)

Social and Labour History News - Mon, 2018-12-10 15:09

Dr. Christine Moll-Murata has published her new monograph State and Crafts in the Qing Dynasty (1644-1911) in the new IISH book series Social History of Work in Asia, published with Amsterdam University Press (AUP). This book, full of quantitative evidence and limited-circulation archives, details manufacturing and the beginnings of industrialisation in China from 1644 to 1911.

Séminaire : Frontières ouvrières

Social and Labour History News - Mon, 2018-12-10 09:54
Séminaire : Frontières ouvrières

Animé par Eric Geerkens, Nicolas Hatzfeld, Isabelle Lespinet-Moret, Xavier Vigna

 

Programme 2018-2019

Séances les vendredis de 13 à 15h

EHESS, 54, boulevard Raspail, Paris

 

CfP: Les rémunérations : fabrique, usages et perceptions

Social and Labour History News - Mon, 2018-12-10 09:46

Appel à contributions pour dossier thématique
Date de clôture de l’appel : 18 janvier 2019
Télécharger l’appel au format PDF

Work, Migration, Environment: The German and Central European Experience

Social and Labour History News - Mon, 2018-12-10 09:26
Work, Migration, Environment: The German and Central European Experience

October 3-6, 2019
Panel at the Forty-Third Annual Conference of the German Studies Association, Portland, Oregon
Conveners: Andrea Westermann (GHI West, Berkeley) and Eagle Glassheim (University of British Columbia, Vancouver)

 

Pages

Subscribe to Social History Portal aggregator