Feed aggregator

Lecture by Dr Max Lane

Events, IISH, Amsterdam - Tue, 2018-08-21 14:15

'The Dynamics of Political Radicalization in Indonesia Today: Labor, Left Regroupment and Ideological Curiosity'

Social Media and Democracy Research Grants

Social and Labour History News - Fri, 2018-08-17 09:06

Proposals will be accepted on a rolling basis, with the first period of review beginning August 9, 2018.

Overview

CfP: Fourth Conference of the Arab Council for the Social Sciences “Power, Borders and Ecologies in Arab Societies: Practices and Imaginaries”

Social and Labour History News - Fri, 2018-08-17 09:03

Fourth ACSS Conference
Call for Papers

Fourth Conference of the Arab Council for the Social Sciences
“Power, Borders and Ecologies in Arab Societies: Practices and Imaginaries”
April 12-14, 2019 | Beirut, Lebanon

Deadline for submission of paper proposals: September 10, 2018

CfA: Gendered Resistance - Writing fellowships for Arab scholars and activists in the region

Social and Labour History News - Fri, 2018-08-17 08:58

Call for Applications
New Paradigms Factory | Cycle 3 | Theme: Gendered Resistance

Writing fellowships for Arab scholars and activists in the region

Application Deadline: August 30, 2018

The Arab Council for the Social Sciences (ACSS) is pleased to launch the third cycle of its New Paradigms Factory Program (NPF) on the theme of “Gendered Resistance.”

Research Grant: Environmentalism, Impoverishment and Social Justice Movements: Interdisciplinary Perspectives"

Social and Labour History News - Fri, 2018-08-17 08:55

Call for Proposals
Research Grants Program (RGP) | Cycle 6 (2019-2020)

"Environmentalism, Impoverishment and Social Justice Movements: Interdisciplinary Perspectives"

Application form is available as of August 16, 2018

Application deadline: November 15, 2018

Boktips juni 2018

Sara Heyman, Sjukt, syster! : kärlek och uppror i svensk sjukvård / Stockholm : Verbal, 2018, 175 s.

”Det är den sjätte maj 1933. Våren är rekordvarm, närmare trettio grader redan i april. På Karlavägen 26, ett stenkast från Humlegården på Östermalm, har Svensk sjuksköterskeförening sitt ordinarie årsmöte. Bara en vecka tidigare har de haft ett extrainsatt möte, då nya stadgeförslag har presenterats. Nu ska stadgeförslagen klubbas igenom eller fällas. Bertha Wellin sitter i blå dräkt vid presidiebordet. Hon är inne på sitt nittonde år som ordförande för Svensk sjuksköterskeförening.” (s. 10)

Efter omröstningen står det bland anat klart att Svensk sjuksköterskeförening (grundad 1910) skulle ombildas från att ha varit en social mötesplats med möjlighet till vidareutbildning, fortsättningsvis skulle vara en regelrätt fackförening. Fru Wellin avsäger sig sitt ordförandeskap och lämnar under protester årsmötet, för att aldrig återvända. Anledningen till hennes sorti var att hon, kristen som hon var, såg ”sjuksköterskekallet” som något viktigare än ”världsliga ting”, såsom reglerade arbetstider, rimliga löner och drägliga arbetsvillkor. Hon ansåg även att sjuksköterskor inte fick gifta sig och inte fick bo någon annanstans än på sjukhuset där de jobbade.

Just föreställningen om sjuksköterskeyrket som ett ”kall”, snarare än ett yrke bland alla andra löper som en röd tråd genom Heymans bok, och vi får följa yrkets knappt 160-åriga historia, även om läsaren som hastigast tar sig ännu längre tillbaka i tiden för att beskriva Sveriges sjukvård på för knappt 200 år sedan, det vill säga före Florence Nightingale.

Sjukt, syster! är indelad i tre delar; Historien, Synen på sjuksköterskan, samt Priset, alla innehållande ett flertal kapitel som, trots att de är tematiskt sammanhållna, samtliga ger en varierad och fördjupad bild av sådant synen på sjuksköterskan och på dess yrke som ett slags ”kall”, samt deras kamp, löneuppror, osv.

Häromdan läste jag att av OECD-länderna har Sverige, tillsammans med Mexiko och Chile har minst antal vårdplatser per capita, samtidigt som hälso- och sjukvården i dessa länder ändå får mest pengar av BNP (i relation till befolkningsantal). Privatiseringsivern torde vara en högst sannolik förklaring till detta.

Ändå står vi här, i juni 2018, med sjuksköterskor som utför ett viktigare arbete än de allra flesta andra. De är ständigt underbemannade, fortfarande med låga löner, men de kämpar på – och om de då och då går ut i strejk i syfte att få högre löner, kan de, som för några år sedan, bli kallade giriga av namnkunniga tidningskrönikörer.

Även om Heymans bok i mångt och mycket är en genomgående intressant läsning med en lagom stor portion humor är det inte utan att man känner en blandning av både hopp och förtvivlan. Förtvivlan, eftersom våra sjuksköterskor, trots alla sina framsteg, fortfarande inte fått det erkännande i form av lön och dylikt som de förtjänar. Hopp, då yrkesgruppen, såsom dagens situation ser ut (för att inte tala om några år, med tanke på befolkningsökningen) egentligen har allt att vinna på att strida för bättre villkor, enär bristen på sjuksköterskor ligger bakom den vårdkris som fortfarande sprider sig över vårt avlånga land.

Anders Sundelin: Diplomaten /Weylers förlag, 2018, 382 s.

Journalisten Anders Sundelin har tidigare gett ut böcker bland annat om affären kring spionen Stig Wennerström, om polischefen Carl Persson, filmregissören Mai Zetterling, och den beryktade Salaligan. Det är ur material kring spionen Wennerström som Sundelin skrivit sin nya bok, om stjärndiplomaten Sverker Åström (1915-2012), som tjänade som kabinettsekreterare under flera utrikesministrar, och var svensk ambassadör i FN m.m. under en lång karriär som sträckte sig från andra världskriget (då Åström tjänstgjorde vid den svenska ambassaden i Sovjetunionen) och fram till hans sista postering som ambassadör i Paris till 1982.

Åström har själv beskrivit sin karriär i boken Ögonblick (1992). Ett visst uppseende väckte han när han som 87-åring ”kom ut” som homosexuell. Sundelin uppehåller sig en hel del i boken kring detta, något som fick polischefen Carl Persson att betrakta Åström som en ”säkerhetsrisk”, vilket dock avfärdades ganska direkt av statsminister Tage Erlander.

Sundelin försöker också hypotetiskt binda Åström till den svenske (eller ryske) spionen ”getingen”, som omnämns i ett antal dokument i SÄPO-akter från 1960-talet och framåt. Om han lyckas med detta må läsaren bedöma.

Åström var som sagt stjärndiplomat, och har inte efterlämnat något eget arkiv eller minsta anteckning. Mycket i boken bygger därför på hörsägen. Man får emellertid en insyn i diplomatins spännande värld under det kalla kriget, vilket är intressant. Åström var kulturellt intresserad, han donerade en stor rysk silversamling (av svenska silversmeder från Sankt Petersburg) till UD efter sin död, och översatte från italienska Michelangelos kärlekssonetter. Efter sin pensionering blev han en flitig debattör av utrikespolitik, och starkt kritisk till både Israels och USA:s utrikespolitik.

 

 

 

 

The post Boktips juni 2018 appeared first on Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Exhibition in Beijing receives 2 million visitors

News, IISH, Amsterdam - Thu, 2018-08-16 14:26

Exhibition in Beijing showcasing original Marx documents from the IISH receives 2 million visitors.

Balazs Nagy Papers

Social and Labour History News - Wed, 2018-08-08 15:26

The papers of Balazs Nagy (c1927-2015) illustrate the international nature of Trotskyism. Nagy took the pseudonym Michel Varga for some of his writings. His papers, which are held at Senate House Library, University of London, have just been catalogued online. Most of Nagy’s life was spent as an exile in France. Unsurprisingly his archives reveal much about contemporary French Trotskyism but there is a great deal of material on Trotskyism in the UK from the mid-1970s onwards.

EHRI Holocaust Research Fellowships

Social and Labour History News - Tue, 2018-08-07 12:08

The mission of the European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) is to support the Holocaust research community by building a digital infrastructure and facilitating human networks.

CfP: The Low Countries and Latin America from the 19th Century until Present

Social and Labour History News - Tue, 2018-08-07 09:28

ENCUENTRO 2019
INTERNATIONAL WORKSHOP CALL FOR PAPERS
The Low Countries and Latin America from the 19th Century until Present
Interdisciplinary Perspectives on Shared Histories and Sources
08-09.04.2019 - Leuven - Belgium

CfP: Reproductive Labour and Unfree Labour (session at the III ELHN Conference)

Social and Labour History News - Mon, 2018-08-06 16:30

Joint session of the Working Groups Free/Unfree Labour and Feminist Labour History
Third ELHN Conference, Amsterdam 2019
Deadline: September 15, 2018.

Reproductive labour and unfree labour: rethinking free labour and its others

Tags: ELHN

CfP: Health, Environment and Labour in Mining (session at the III ELHN Conference)

Social and Labour History News - Mon, 2018-08-06 16:13

Third Conference of the European Labour History Network (ELHN) Amsterdam, 19-21 September 2019

Joint Call for Papers
Working Group "Labour in Mining"
Working Group "Occupational Health and Environmental Labour History (19th-21th c.)"

Call for Papers for a Session on "Health, Environment and Labour in Mining"

Tags: ELHN

CfP: The European Integration of Trade Unions: professional sectors and key struggles since the creation of the ETUC (session at the III ELHN Conference)

Social and Labour History News - Mon, 2018-08-06 15:44

Third European Labour History Network (ELHN) meeting
19-21 September 2019
Working Group: The European integration of Trade Unions.

Call for Papers: The European Integration of Trade Unions: professional sectors and key struggles since the creation of the ETUC (1973) in the framework of Economic and Monetary Union

Tags: ELHN

CfP: Maritime Labour History (session at the III ELHN Conference)

Social and Labour History News - Mon, 2018-08-06 14:37

3rd CONFERENCE OF THE EUROPEAN LABOUR HISTORY NETWORK
AMSTERDAM, 19-21 SEPTEMBER 2019
CALL FOR PAPERS
MARITIME LABOUR HISTORY GROUP

Organizers: Enric Garcia (Universitat de Barcelona) and Jordi Ibarz (Universitat de Barcelona)

Tags: ELHN

CfP: Workers in the post-1989 East Central Europe (session at the III ELHN Conference)

Social and Labour History News - Mon, 2018-08-06 14:29

Call for papers
The transformation of working-class culture and the industrial landscape – workers in the post-1989 East Central Europe
Third European Labour History Network (ELHN) meeting, 19-21 September 2019, Amsterdam
Working Group “Workers, Labour and Labour History in Modern Central-East-Europe”

Tags: ELHN

CfP: Factory History (session at the III ELHN Conference)

Social and Labour History News - Fri, 2018-08-03 15:33

 

Third Conference of the European Labour History Network (ELHN)

Amsterdam, 19‐21 September 2019

Factory History Working Group Call for Papers

CfP: Memories of Social Democracy, Trade Unions and the Labour Movement

Social and Labour History News - Fri, 2018-08-03 15:26

 

Call for Papers: Memories of Social Democracy, Trade Unions and the Labour Movement
For a panel organized by Prof. Dr. Stefan Berger to be held at the Third Annual Memory Studies Association Conference, June 25-28th 2019, Madrid, Spain:

Pages

Subscribe to Social History Portal aggregator