Feed aggregator

CfP: Nouvelle Revue du Travail, issue on: Corps au travail, corps travaillés

Social and Labour History News - Fri, 2018-05-11 13:55

 

Appel à articles Corps au travail, corps travaillés

Corpus n° 14 coordonné par Lionel Jacquot et Ingrid Volery

What is Left of Marxism? Historiography and the Possibilities of Thinking with Marxian Themes and Concepts

Social and Labour History News - Fri, 2018-05-11 12:26

 

Over the years, Marxist frameworks of analysis have retreated to the shrinking circles of vestigial communist parties, been muted by its practitioners in the interests of avoiding old Cold War polemics, or found their way at first or second remove into fields such as cultural studies, gender studies or postcolonial studies, where they are often disavowed.

Postdoctoral researcher on inequalities and ethnic discrimination in the labor market

Social and Labour History News - Fri, 2018-05-11 12:01

 

WHAT

Postdoctoral Researcher fellowship (4 years) in Switzerland. The successful applicant is expected to contribute to a research project on overcoming inequalities and ethnic discrimination in the labor marketunder the supervision of Dr. Didier Ruedin and Prof. Wassilis Kassis.

WHEN / WHERE

The start date will be 1 September 2018 (or as agreed upon), University of Neuchâtel.

TOPICS

CfP: The Newberry Seminar in Labor History

Social and Labour History News - Fri, 2018-05-11 09:57

 

Seminar sessions are held on Fridays from 3 to 5 pm at the Newberry, 60 West Walton Street, Chicago, Illinois.

Employé·es et ouvrier·ères dans la formation professionnelle au XXe siècle

Social and Labour History News - Fri, 2018-05-11 09:39

 

Employé·es et ouvrier·ères dans la formation professionnelle au XXe siècle

Pour tout renseignement : stephane.lembre@espe-lnf.fr

 

MERCREDI 23 MAI 2018 (09h00-17h30)

Journée organisée par Gérard Bodé (ENS de Lyon - LARHRA), Stéphane Lembré (ESPE Lille Nord de France - CREHS) et Marianne Thivend (Université Lyon 2 – LARHRA)

 

Les acteurs européens du 'printemps des peuples' 1848

Social and Labour History News - Fri, 2018-05-11 08:46

Après le colloque du cent cinquantième anniversaire de 1848 organisé par la Société de 1848 et des révolutions du XIXe siècle qui a marqué un important jalon historiographique, il a paru important, exactement vingt ans plus tard, de porter un nouveau regard sur cet événement majeur du XIXe siècle, et cela en répondant d’abord au souhait maintes fois formulé par Maurice Agulhon d’en mieux connaître les acteurs, au moment précis où le Dictionnaire des dirigeants français de 1848 du Centre d’histoire du XIXe siècle de Sorbonne Université et de Panthéon-Sorbonne, publié sous son patronage, cons

CfP: L’économie sociale et solidaire au Maghreb

Social and Labour History News - Fri, 2018-05-11 08:42

Depuis les « Printemps arabes », on assiste, dans les différents pays du Maghreb à un renouvellement important des pratiques d’économie sociale et solidaire. En témoignent l’essor des associations dans des pays comme le Maroc oula Tunisie(IPEMED, 2013), les mises en réseau nationales ou sous-régionales (Maghreb-ESS) ou, encore, l’attention renouvelée des politiques publiques (débats surla Loirelative à l’ESS en Tunisie en 2016).

CfP: Iberian radical left, revolutionary process and democratic transition – rupture and consensus

Social and Labour History News - Fri, 2018-05-11 08:39

The partisan or proto-partisan mosaic existing in the 1970's in Portugal and Spain, when the dictatorships had ended, included the emergence of small organizations which were to the left of the traditional communist parties, many of them arising from differences that occurred within it, whose most recent roots were originated from a political-cultural mix which intersected and antagonized the influences of the Cuban revolution and the Chinese cultural revolution, reactions to the 20th Congress of the Communist Party of the Soviete Union and the Soviet military invasion in Czechoslovakia, or

CfP: Sub-Saharan African migrations. Stakes and dynamics of an expanding phenomenon

Social and Labour History News - Fri, 2018-05-11 08:35

History of immigration is a very active branch of the Western history of this last decade2. (Philippe Regyiel, 2010 :7) However the history of emigration has been sidelined in African historiography, while external migrations have continuously increased, and the vulnerability and the misery of the African migrant regularly make the headlines in international medias. This western grip on the rhetoric of migration helped to label his field with regionalism and its topics with  provincialism.

Argument

CfP: Mourir en révolutionnaire (XVIIIe-XXe siècle)

Social and Labour History News - Fri, 2018-05-11 08:31

Ce projet de colloque international entend étudier l'importance du thème de la mort des révolutionnaires et de ses représentations dans les mythologies révolutionnaires du XVIIIe siècle à nos jours, bien sûr par-delà les frontières nationales. Les approches seront donc volontairement comparatistes et internationales, faisant la part belle aux divers processus d'héroïsation et à la transmission de toute une culture révolutionnaire, dans les récits, les mémoires, les images, etc.

Argumentaire

Boktips april 2018

Julian Wright, Socialism and the experience of time : idealism and the present in modern France / Oxford University press, 2017. 276 s.

Den franska revolutionen är den moderna tidens ”alla revolutioners moder”. I boken karakteriserar historikern Julian Wright den franska socialismen dels som ”en idealism”, dels som en aktiv kraft att förändra sociala förhållanden i nuet. Han studerar några viktiga texter inom fransk socialism, först och främst Jean Jaurès monumentala verk ”Histoire socialiste”, som behandlar tiden från revolutionen 1789 och fram till sekelskiftet 1900. Vad präglade den franska socialismen enligt Jaurès? Hur skiljer den sig från revolutionsidéerna från 1789?

Två 1800-tals-tänkare som efter den katastrofala Pariskommunen 1872 kallats ortodoxa marxister var Auguste Blanqui och Jules Guesde. De skulle prägla utvecklingen av fransk kommunism, som enligt Wright mer sysslar med teoretiska problem i ”framtiden”, medan de franska socialisterna som Léon Blum (premiärminister 1936-1937 och i en månad i övergångsregeringen 1947) främst ägnade sig åt att praktiskt förändra sin nutid. ”Genom det närvarande, för framtiden.”

Blum skrev i tyskt koncentrationsläger 1941 en programskrift, ”A l’échelle humaine”, dvs om socialism ”på en mänsklig skala”. Som motskrift mot kommunismens utveckling i Sovjetunionen skriver han här om socialism ”med ett mänskligt ansikte”, och stakar ut sociala reformer för tiden efter kriget. På samma sätt vill Wright i boken presentera franska socialister och deras levnadsöden som en utgångpunkt för en diskussion om en humanistisk socialism, utan våld, på fredlig väg. Om tankar, mer om sociala reformer än om våldsam revolution.

Debatten i Frankrike om socialismens möjligheter ser Wright som ett sundhetstecken. Alltifrån Walter Benjamins tankar om styrkan i judisk filosofi, om socialismen som ”Messianism”, till Sartres ”Existensialismen är en humanism” menar Wright att socialismen i Frankrike ständigt förändrats med tidens nya krav, den s.k. ”moderniteten”. Medan mycket av den franska kommunismen stelnat i tomma fraser utan innehåll, har socialismens idéinnehåll förnyats och utvecklats på nya vägar, med Blums ord, ”på en mänsklig skala”.

Evelina Stenbeck, Poesi som politik : aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad / Lund : Ellerströms, 2017, 294 s.

Hurdan ter sig 2000-talets politiska poesi? Vad för slags frågor behandlas? Vilka ideologiska uttryck står att finna i skaldandet? Och går det att skönja några gränser mellan å ena sidan poesi och politisk aktivism, eller kan dessa gränser överlappa varandra.

Kring dessa frågor kretsar Evelina Stenbeck, forskare vid Lunds universitet, i denna hennes doktorsavhandling i litteraturvetenskap. De poem som undersöks står att finna hos de svenska poeterna Athena Farrokhzad och Johannes Anyuru. I första hand har Stenbeck studerat respektive poets debutverk – Vitsvit (2013), respektive Det är bara gudarna som är nya (2003) – men även dikter publicerade i rapportböcker, tidskrifter, samt Farrokhzads omdiskuterade medverkan i 2014 års omgång av radioprogrammet Sommar i P1.
Den politiska dikten är i högsta grad levande i dagens Sverige, och förutom de två poeterna i fokus för denna avhandling berörs även sådana som Göran Greider, Kristian Lundberg, Johan Jönson och Jenny Wrangborg.

The post Boktips april 2018 appeared first on Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Lecture by Vivian Price

Events, IISH, Amsterdam - Wed, 2018-05-09 15:58

THE LABOUR MOVEMENT AND CLIMATE CHANGE: DEBATES AND OPPORTUNITIES

Service och öppettider under sommaren 2018

Översikt över våra öppettider och service

  • Forskarexpeditionens öppettider under juni-augusti:

Måndag 10.00-15.00
Tisdag 10.00-15.00
Onsdag 10.00-15.00
Torsdag 10.00-15.00
Fredag 10.00-15.00

  • OBS! Vi håller stängt vecka 29 och 30 = 17 juli 2018 till och med 30 juli 2018
Framtagningstider från magasinen

Spårvägsmännens semesterhem i Vallentuna. 26-6-1957. A-Bilds arkiv, ARAB. refnr: 4773/5/4689

  • Hämtningar från magasinet i Flemingsberg: Den sista beställningen är den 13 juli, kl 10:00 (för att se materialet samma dag).

Vill du ha material till efter sommaruppehållet? Maila in din beställning!

  Vi är nåbara via
  • telefon: 08 – 412 39 29
  • e-post: forskarexpedition[a]arbark.se

Observera att du via dessa kontakter inte kan få svar på dina forskningsförfrågningar under veckorna då vi håller stängt.

För förfrågningar som inte rör samlingarna: 

  • epost: info[a]arbark.se 

 

In English
  • We are closed 2 weeks during Summer holidays (17 of July – 27 of July). We are open again on July 31. 
  • Opening hours during June-August are 10.00-15.00.
  • No retrievals are made from our collections during this time.
  • If you wish to have materials ready for your visit after summer, please note that we aren’t able to answer any requests until August 1.

Please plan your research and visits accordingly. Don’t hesitate to contact us if you have any questions. 

The post Service och öppettider under sommaren 2018 appeared first on Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Geschichte der Arbeitswelten und der Gewerkschaften. 9

Social and Labour History News - Fri, 2018-05-04 11:44

 

Das Kolloquium bringt einmal im Semester Historikerinnen und Historiker zusammen, die in der ganzen methodischen und theoretischen Vielfalt des Faches zur Geschichte der Arbeitswelten und der Gewerkschaften forschen. Das bundesweit einladende Kolloquium bietet die Gelegenheit, historische, aber auch interdisziplinär angelegte Forschungen vom Dissertationskonzept bis zur Postdoc-Arbeit zur Diskussion zu stellen, es dient dem Austausch und der Vernetzung auf diesem Teilgebiet der Sozialgeschichte.

CfP: Gender and Labour Disputes: Perspectives Past and Present

Social and Labour History News - Fri, 2018-05-04 11:18

 

Gender and Labour Disputes: Perspectives Past and Present
Conference, Nuremberg, Germany, 21/22 March 2019

Pages

Subscribe to Social History Portal aggregator