Feed aggregator

CfP: Historia de la izquierda en la Argentina: política, sociedad e ideas (1880-1960).

Social and Labour History News - Fri, 2019-02-15 12:20
XVII Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia,
CATAMARCA, 2, 3, 4 y 5 de octubre de 2019


Mesa n° 83Historia de la izquierda en la Argentina: política, sociedad e ideas (1880-1960).

Coordinadores:

Camarero, Hernán (CONICET-UBA-CEHTI) 

Herrera, Carlos Miguel (Université de Cergy-Pontoise, Francia-RESA)

CfA: Grigor Gradev scholarship 2019, European Trade Union Institute

Social and Labour History News - Fri, 2019-02-15 12:16

In memory of Grigor Gradev and to continue his work, the ETUC and the ITUC have set up a scholarship to promote the thinking behind promoting workers’ rights and dignity in a Europe in circumstances of deep transformation and dire economic conditions.

UR Samtiden – Kvinnohistoriskt arkiv – ”En värld av kvinnor”

Den svenska arbetarrörelsen är väl dokumenterad, men kvinnornas roll inom rörelsen har genom åren fått mindre uppmärksamhet. Här berättar forskaren Silke Neunsinger om projektet ”Worlds of Women” som arbetar med att synliggöra de svenska arbetarkvinnornas transnationella och internationella kontakter.

Inspelat den 26 oktober 2018 på Göteborgs universitet.

Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår: 2018 Längd: 34:51 Tillgängligt till: 1 juli 2023

The post UR Samtiden – Kvinnohistoriskt arkiv – ”En värld av kvinnor” appeared first on Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

CfP: Del Exilio republicano a la Transición democrática: balance historiográfico

Social and Labour History News - Thu, 2019-02-14 09:33

Congreso internacional
Université Champollion (Albi), Université Jean Jaurès y Université Toulouse Capitole
FRAMESPA UMR 5136
8-10 de octubre de 2019 en Albi y Toulouse (Francia)

 

”Besök arkivet” – en film om internationella kvinnodagen med Silke Neunsinger

Under januari hade vi besök av studentreportrarna Joel Levonen och Harald Andersson. De passade på att intervjua vår forskningsledare Silke Neunsinger om den internationella kvinnodagen.

Filmen delas via studentreportrarna med tillstånd av upphovsmännen.

 

Silke Neunsinger är forskningsledare hör hos oss på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Som forskningsledare och redaktör för tidskriften Arbetarhistoria är Silke Neunsinger en auktoritet på den så kallade kvinnofrågan och kvinnohistoria.

The post ”Besök arkivet” – en film om internationella kvinnodagen med Silke Neunsinger appeared first on Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

CfP: Refugees and Exile. Commemorating the Eightieth Anniversary of the End of the Spanish Civil War

Social and Labour History News - Mon, 2019-02-11 14:55

On 27 and 28 March 2019, the University of Leeds will host a conference on exile and repression in the twentieth century. The event is timed to commemorate the eightieth anniversary of the end of the Spanish Civil War and will have a specific focus on Spaniards in exile after the conflict. The final part of the first day of the conference will feature Postgraduate Researchers and Early Career Researchers working on Spanish exile after the civil war, while the second day will host prominent historians working on this topic.

CfP: Slavery Past, Present & Future. 4th Global Meeting

Social and Labour History News - Mon, 2019-02-11 12:02

University of Innsbruck

Innsbruck, Austria

June 17-19, 2019

Slavery (the treatment of humans as chattel) and enslavement through conquest, birth, gender, race, ethnicity, and exploitation of indebtedness have been an intrinsic part of human societies.

Die zweite Revolution? Das Frühjahr 1919 in Deutschland und Europa

Social and Labour History News - Mon, 2019-02-11 11:56

Gemeinhin gelten 1917 und 18 als „die“ Revolutionsjahre. Doch in internationaler Perspektive erreicht die revolutionäre Nachkriegskrise 1919 erst ihren eigentlichen Höhepunkt, mit Streiks, Unruhen und Versuchen die gesellschaftlichen Verhältnisse umzuwälzen von Irland bis Ungarn.

CfP: On the Freedom of Labour in Capitalism. First Congress of the German Labour History Association

Social and Labour History News - Mon, 2019-02-11 11:27

Bochum, House for the History of the Ruhr, Clemensstraße 17-19, 44789 Bochum, Germany
6-8 February 2020

Antonio Gramsci: A Pedagogy to Change the World

Social and Labour History News - Mon, 2019-02-11 11:13

This volume provides evidence for the argument of a central place of pedagogy in the interpretation of Gramsci’s political theory. Gramsci’s view that ‘every relationship of hegemony is necessarily a pedagogical relationship’ makes it imperative to dismiss narrow and formal interpretations of his educational theories as applying to schooling only. This book argues that what is required rather is an inquiry into the Italian thinker’s broad conceptualisation of pedagogy, which he thought of as a quintessential political activity, central to understanding and transforming society.

CfP: Reproductive Health and Work; Work in the Home

Social and Labour History News - Sun, 2019-02-10 12:47

CFP: Reproductive Health and Work; Work in the Home; Social Science History Association Conference Palmer House, Chicago, November 21-24, 2019

The Comintern Time (The Fifth Ryazanov's Readings)

Social and Labour History News - Fri, 2019-02-08 11:45

State Public Historical Library of Russia

Russian State Social University

INVITE

to take part in a scientific conference

"The Comintern Time"

(The Fifth Ryazanov's Readings)

March 26-27, 2019, Moscow

The scientific conference was timed to the 100th anniversary of the Communist International in March 1919. The emergence of this organization influenced the labour movement and international relations in the world, changed the political situation in many countries, was reflected in historical memory, left a mark in the documentary collections.

CfP: Labour Conflicts and Development in the Global South

Social and Labour History News - Fri, 2019-02-08 11:02

International Workshop at the University of Nottingham, UK; 25 and 26 June 2019

 

CfP: Les formes de réglementation des métiers dans l’Europe médiévale et moderne

Social and Labour History News - Thu, 2019-02-07 16:41

Les formes de réglementation des métiers dans l’Europe médiévale et moderne

3èmesjournées d’études :Objets et contenus des réglementations de métier 

(Moyen Âge époque moderne)

Paris-Est Marne-la-Vallée, 14-15 novembre 2019

 

Towards a Global History of Primitive Accumulation

Social and Labour History News - Thu, 2019-02-07 16:24

A conference co-sponsored by the International Institute of Social History, Carnegie Mellon University, the University of Pittsburgh, and the University of Houston. 

Summary

Om kampen för att ge samerna en chans att överleva – ett nedslag i John Takmans personarkiv

John Takmans personarkiv är en rik källa till de olika frågor som han som socialläkare och politiskt engagerad intresserade sig för. Den 6 februari firas samernas nationaldag. Vi publicerar därför idag denna artikel om material från Takmans arkiv, där frågan om samernas överlevnad särskilt lyfts fram. Den kan ses som en historisk inblick inte bara i svensk arbetarrörelse och vänsterpolitik utan även i Takmans personliga engagemang. 

John Takman, utanför Ny Dags redaktion på Kungsgatan 84 (årtal saknas), beskuren bild från Fotosamlingen ARAB. refkod: 3331:1934

Idag är det samernas nationaldag, som firas varje år för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen som ägde rum 6 februari 1917 i Trondheim. Antalet samer i Sverige idag uppskattas till c:a 20-40.000, varav 4677 är renägare – av vilka 9 av 10 bor i Norrbotten.
Även om renskötseln är en stark symbol för den samiska kulturen är alltså den stora majoriteten av samer och folk med samiskt ursprung inte renägare, och så har det varit under lång tid. Dels har det historiskt sett funnits många samer som snarare livnärt sig på jakt och fiske, men framförallt lever numera den stora majoriteten av samer i städer. Inom den samiska folkgruppen som helhet uppskattas att c:a 40-45% talar samiska, efter åratal av tvångsförsvenskning kombinerat med att många samer under lång tid levt i orter med svensk majoritetsbefolkning.

I vårt bestånd återfinns visst material som rör samiska frågor, däribland tre artiklar skrivna 1964 och 1971 av socialläkaren John Takman, kanske främst känd för sitt stora engagemang för de svenska romernas medborgerliga rättigheter och som starkt pro-sovjetisk kommunist.

I artikeln ”Skrämmande misär i samebyar” (Ny Dag 6 april 1964) citerar Takman tidskriften Samefolket som i en artikel samma år berättar om en utredning av de sociala förhållandena i en sameby utanför Kiruna:

Skrämmande förhållanden om bostadsmisär för samerna framkommer i den utredning som verkställes av byråålderman Gustaf Johansson i Övre Soppero på uppdrag av Kiruna socialnämnd. 74 procent av renskötarna inom den undersökta samebyn Saarivuoma bor i direkt hälsovådliga och utdömda förhyrda ruckel och uthus. I genomsnitt finns fem personer i varje rum. En och annan familj bor dessutom i torvgammen.
Den kris som kännetecknar förhållandena inom renskötseln framgår bl.a. av att var tredje familj tvingas anlita socialvården för livsuppehället. Byns renhjord har minskat från 14.000 djur till 7.000 de senaste tolv åren. Samerna har i sin nöd tvingats tära på renkapitalet och slakta mera årligen än återväxten ger tillbaka.

Dessa förhållanden förklarar Takman med vad han kallar ”det medeltida förmyndarvälde de alltjämt lyder under”. I sina artiklar drar han återkommande paralleller till de svenska romernas och de nordamerikanska ursprungsfolkens situation och argumenterar för en kraftigt förändrad maktbalans till samernas fördel och för omfattande statligt stöd till effektivisering av rennäringen. Takman beskriver också i sina artiklar hur allt fler framförallt unga samer hade tvingats överge renskötseln och att de inte sällan hade svårt att försörja sig när de bosatte sig i närliggande tätorter där avfolkningen redan hade inletts och antalet arbetstillfällen var begränsad. Han antyder också i artiklarna att denna utveckling kunde tänkas fördjupas om inte kraftfulla åtgärder vidtogs, och talar om en risk för ”utplåning” av samerna som etnisk minoritet.

I artikeln ”Samerna och kolonialväldet” (Ny Dag 7 april 1964) skriver Takman:

Snabba åtgärder inom jordbruksdepartementets ram är mer än väl motiverade. Men de kommer inte att beröra mer än hälften av de samer som är aktuella. Här behövs av allt att döma också en skyndsam undersökning om vad som krävs för att ge moderna bostäder, yrkesutbildning och differentierad sysselsättning åt de många samer som blivit bofasta i samhällen som saknar industrier och redan är hårt drabbade av arbetslöshet, stora socialvårdskostnader och höga skatter.

[…]

En substantiell och snabb statlig hjälp till självhjälp för samerna skulle – föreställer jag mej – kunna bidra till en ekonomisk uppryckning i många av de norrländska samhällen som de senaste två decennierna avfolkats och stagnerat. Samernas intressen har naturligtvis inte heller tidigare stått i strid mot den övriga befolkningens intresse. Men en politik i överensstämmelse med den antydda skulle påtagligt visa att den övriga befolkningen i Norrland har all anledning att kämpa på samernas sida, att samernas intressen kort sagt sammanfaller med övriga arbetande norrlänningars intressen.

I Ny Dag 14-18 maj 1971 med artikeln ”Samerna och övriga i inre Norrland har gemensamma intressen att bevaka” går Takman i replik mot två artiklar i Norrländska Socialdemokraten 5 och 7 maj samma år. Dessa artiklar riktade skarp kritik mot Vänsterpartiet kommunisternas (och de borgerliga partiernas) samepolitik. I Norrländska Socialdemokraten 5 maj citeras Kirunas dåvarande kommunfullmäktigeordförande Rolf Dahlström, som menade att denna politik skulle ”[…] ta knäcken på turismen och allt friluftsliv”, och i samma tidnings ledare 7 maj talas det om hotande ”ödesdigra lagskärpningar” som de menade skulle betyda att ”hela fjällregionen bland annat i Norrbotten beläggs med tabu för allt annat än samisk verksamhet”.

Denna kritik beskrivs i en bildtext i Ny Dag-artikeln på följande fräna sätt: ”Vissa krafter försöker i Norrbotten hetsa fram en folkstämning mot den samiska minoriteten. Men kampen för att ge samerna en chans att överleva är en del av den gemensamma kampen för Norrbotten. Därför måste man tillbakavisa reaktionära försök att spela ut skilda grupper mot varann.”

Takman fortsätter genom att citera en av Vänsterpartiet kommunisternas två samepolitiska riksdagsmotioner 1971 (Motion 1971:1048, Om åtgärder till stöd för samebefolkningen) rörande det förslag till ny rennäringslag som riksdagen behandlade det året:

En satsning på en utveckling även av sådana orter, där samer är bosatta men där befolkningsunderlaget i övrigt bedöms som litet för särskilda regionalpolitiska åtgärder, skulle inte bara bidra till att förhindra samernas undergång som etnisk minoritet – den skulle också svetsa samman samebefolkningen med den övriga lokala befolkningen i gemensamma ansträngningar för en bättre framtid.

Samernas historia är präglad av kolonialisering och försök till tvångsassimilering, men också av strävanden att bevara den samiska kulturen. Den moderna historien är också kantad av återkommande rättsliga konflikter mellan samer, övrig lokalbefolkning, den svenska staten och diverse storföretag.

De skiftande verkligheter samer och folk med samiskt ursprung lever under idag är en produkt av dessa historiska processer. I kombination med den ekonomiska utvecklingen har dessa fört allt fler samer och folk med samiskt ursprung bort från traditionella samiska sätt att tjäna sitt levebröd till vad man i vardagligt tal skulle kunna kalla ett ”helt vanligt liv”. Det har i sin tur gett näring åt den ständigt pågående diskussionen bland samer, om vad det innebär att vara same.

Ny Dag 1964-04-06

John Takmans artiklar från 1964 och 1971 ger en personligt färgad bild av samernas levnadsförhållanden under en bestämd historisk period och ger en inblick i Vänsterpartiet kommunisternas hållning i samepolitiska frågor på den tiden. Konfrontationen mellan Takman/Vänsterpartiet kommunisterna och Norrländska Socialdemokraten 1971 antyder tidvis skarpa skiljelinjer mellan olika delar av arbetarrörelsen och vänstern i samepolitiska frågor. För den som är beredd att gräva finns möjlighet att hitta ytterligare material i våra samlingar som speglar dessa diskussioner och skiljelinjer under årens lopp. Och i John Takmans personarkiv finns, förutom de tre här refererade artiklarna, en betydande mängd ytterligare material om samiska frågor, t.ex. om ett möte mellan Yassir Arafat och unga samer 1983.

 

 

Ny Dag 1964-04-07

Källor:

http://www.samer.se/

John Takmans arkiv, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Motion 1971:1048, ”Om åtgärder till stöd för samebefolkningen”, Riksdagens webbplats 

Artiklar:

Ny Dag, 6 april 1964, artikel: ”Skrämmande misär i samebyar”, John Takman

Ny Dag 1971-05-14/18

Ny Dag, 7 april 1964, artikel: ”Samerna och kolonialväldet”, John Takman

Norrländska Socialdemokraten, 5 maj 1971,

Norrländska Socialdemokraten, 7 maj 1971, ledaren

Ny dag 14-18 maj 1971, artikel: ” Samerna och övriga i inre Norrland har gemensamma intressen att bevaka” John Takman

Vidare tips:

Arbetarhistoria, nr 136 2010:4, Martin Grass: ”»Arkiv för miljoner.» John Takmans arkiv – en utmaning för arkivarien”

samt i

Arkiv, samhälle och forskning, nr 2:2018, Martin Grass, ”»Arkiv för miljoner.» John Takmans arkiv – en utmaning för arkivarien”

 

 

The post Om kampen för att ge samerna en chans att överleva – ett nedslag i John Takmans personarkiv appeared first on Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

CfP: Radicalism and Resistance in Modern Jewish History. Sixth Junior Scholars Conference in Jewish History

Social and Labour History News - Mon, 2019-02-04 09:55

We invite proposals for papers to be presented at the Sixth Junior Scholars Conference in Jewish History, to take place at the Institute of the History of German Jews in Hamburg in September 2019. We seek proposals specifically from postdoctoral scholars, recent PhDs as well as those in the final stages of their dissertations. The aim of the conference is to bring together a small transatlantic group of junior scholars to explore new research and questions in 19th- and 20th-century Jewish history, contextualized with work on people from other backgrounds.

CfP: Just P(l)ay! Music as Labour

Social and Labour History News - Mon, 2019-02-04 09:51

Conference date: 7-11 August 2019
Conference venue: Hotel Marienhof, Reichenau an der Rax, Austria

Keynote speakers: to be announced

Organisers: Dagmar Abfalter, Marko Kölbl, Rosa Reitsamer, Fritz Trümpi
https://www.mdw.ac.at/isa/isascience

CfP: Politics of e-Heritage: Production and regulation of digital memory in Eastern Europe and Russia

Social and Labour History News - Mon, 2019-02-04 09:48

Politics of Digital Humanities in Eastern European Studies – Workshop series

Politics of e-Heritage: Production and regulation of digital memory in Eastern Europe and Russia 

Second joint workshop between the Herder Institute for Historical Research on East Central Europe, the Aleksanteri Institute – University of Helsinki and CEES University of Glasgow

Venue: Marburg, Germany 

Beyond the Metropolis. Provincial Museums, Collections and Sociabilities between Europe, Africa and the Americas during the Long Nineteenth Century

Social and Labour History News - Mon, 2019-02-04 09:46
Ort: GothaVeranstaltungsort: Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt, Schloßberg 2, 99867 Gotha

The history of museums has gained wide attention. Museums are perfect showcases of the manifold ways in which people approach their own particular present or past as well as the natural world by putting it on display.

Pages

Subscribe to Social History Portal aggregator