Feed aggregator

Cosmopolitisme révolutionnaire et solidarités internationales (années 1950-1970)

Social and Labour History News - Sat, 2019-05-11 09:25
Table-ronde3 juin 2019
  • Salle 870 - Bâtiment Olympe de Gouges, 8 Place Paul Ricoeur 

CfP: 67th Annual Conference of the Japan Society of Political Economy (JSPE). The Limit of Capitalism and Alternatives

Social and Labour History News - Wed, 2019-05-08 19:03

The 67th Annual Conference of the Japan Society of Political Economy (JSPE)

The Limit of Capitalism and Alternatives

October 19 (Saturday) and 20 (Sunday) 2019

Komazawa University, 1-23-1 Komazawa, Setagaya-ku, Tokyo 154-0012, JAPAN

Boktips april 2019

Julie Wark, Daniel Raventós, Against Charity / Edinburgh : AK Press, 2018, 294 s.

I tidningen Expressen stod det på juldagen 2008 att läsa hur Isabella “Blondinbella” Löwengrip kallar “Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton” för kommunistisk och jämför kortfilmens huvudperson med AFA. Men bortsett från att Jonsson faktiskt begår ett brott med fängelse i straffskalan så gör han detta för att kunna ägna sig åt en sorts välgörenhet – och det är väl inget ”vänsterextremistiskt” med det?

På många sätt förhåller det sig tvärtom, menar författarna till boken med den självförklarande titeln.

Enligt dem förutsätter välgörenhet en ojämlik relation, där en part har vad den andra parten saknar (gemenligen tillräckligt mycket pengar). Det bör här understrykas att Wark och Raventós inte kritiserar månatliga bidrag på någon hundralapp till exempelvis Läkare utan gränser, utan omåttligt förmögna som donerar stora belopp till välgörande ändamål.

I världens höginkomstländer lever 20 procent av barnen i relativ fattigdom och globalt sett är klyftan mellan de allra rikaste och de allra fattigaste enorm. Välgörenhet är därmed ett sätt för de burgna ”filantroperna” att ge sken av altruism och medmänsklighet, samtidigt som deras förmögenheter många gånger bygger på produkter som tillverkats av fattiga, skamligt lågavlönade arbetare. I sin skrupulösa analys blottlägger Raventós och Wark hur välgörenhet, snarare än att i reell mening förbättra tillvaron för kapitalismens offer, befäster deras fri- och maktlöshet. Därigenom upprätthålls de flagranta missförhållanden som råder.

Fenomenet välgörenhet skärskådas från flera olika infallsvinklar, med stöd av filosofiska, sociologiska och antropologiska teorier – ja, till och med tidiga religiösa urkunder hör till källmaterialet! Och den sammantagna bild som framträder är allt annat än smickrande.

Det utbredda mänskliga lidandet har blivit en norm och upplevs som något naturgivet, förvisso tragiskt, men även hotfullt för de mer privilegierade.

Ta dagens storskaliga flyktingkris till exempel; den uppfattas och beskrivs inte sällan som något som på sikt hotar vår egen relativa trygghet. De fattiga ses allt som oftast som potentiella förövare, inte som de offer de egentligen är. Att dollarmiljardären Bill Gates ger ett antal miljoner till välgörande ändamål har i den meningen en lugnande effekt på de utsatta grupperna, menar författarna. Bröd och skådespel, med andra ord.

Men boken är inte bara ett angrepp på ”välgörenhetsindustrin”. Den argumenterar även för en lösning på, om inte hela, så åtminstone en del av de grundläggande problemen, nämligen en väl tilltagen medborgarlön:

In any case, history shows that the idea of justice is embedded in human DNA. Most people know what it is in the pain of its absence and they are the ones constantly seeking it. Basic income is the best chance they have today. But, knowing the revolutionary potential of the quest for justice, the Davos people will be doing their best to smother it with their own distorted, counterrevolutionary ’charitable’ version. (s. 222)

Christian Fuchs, Social media : a critical introduction / Los Angeles : SAGE, 2017, vii, 386 s.

Sociala medier har förändrat dels de traditionella kommunikationsvägarna, dels väldigt många människors vardag.

Samtidigt finns det ibland visst fog för att sociala medier i vissa avseenden är asociala. Om du kliver på en buss idag ser du med högsta sannolikhet flera passagerare som stint stirrar ner på sina smartphones och kanske trycker ”gilla” på ett demonstrationsevenemang i staden i stället för att faktiskt delta i demonstrationen.

Detta är den andra upplagan – av Fuchs i förhållande till ämnet unika monografi – som utgår från hans granskning och rigorösa kritik av ett antal sociala medier från marxismens politiska ekonomi. Utöver denna tillämpas även sociologer som Émile Durkeim, Jürgen Habermas, Max Weber och Ferdinand Tönnies teorier.

Boken består av tolv kapitel indelade i tre delar. Del ett reder ut de grundläggande begreppen och förklarar sociala medier i relation till deltagande kultur och den makt kommunikationen utövar i ett uppkopplat samhälle.

Den andra och mest omfattande delen tar inledningsvis upp bland annat den ideologi som genomsyrar sociala medier, hur vinster ackumuleras, samt arbetskraften bakom dem. Därefter behandlas följande tjänster/applikationer: den kinesiska mikrobloggen Weibo, Twitter, Google, Wikipedia, Facebook, Airbnb, samt den mycket kontroversiella appen Uber.

I dessa kapitel gör författaren kopplingar mellan Facebook och ”det övervakningsindustriella komplexet”. Vidare konstateras att tjänster såsom Airbnb och Ubers affärsidéer baseras på vad han kallar en kapitalistisk ideologi, nämligen: delningsekonomin.

Den sista delen är kortast. Här avhandlas sociala medier-företagens exploatering av arbetskraft och de ideologier som ”legitimerar” detta, men även alternativa sociala medier och en beskrivning av en bättre framtid:

”Truly public, social and common media require as on of their preconditions not only alternative design principles, but also a society that realizes the meaning of the terms ‘public’, ‘social’ and ‘common’ –  the public sphere and participatory democracy. Another world is possible. Social media are possible.” (s. 356)

 

The post Boktips april 2019 appeared first on Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

50 Jahre Archiv der sozialen Demokratie

Social and Labour History News - Wed, 2019-05-08 09:32

50 Jahre Archiv der sozialen Demokratie
TAG DER OFFENEN TÜR
Donnerstag, 6. Juni 2019, 8.00 – 20.00 Uhr in Bonn

CfP: Blasphemy and Violence. Interdependencies since 1760

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-06 16:41

Call for papers: Blasphemy and Violence. Interdependencies since 1760
Ghent, 5-6 March 2020 (deadline abstracts: 1 August 2019)

Liberas (Ghent, Belgium) in conjunction with the School of History, Religion and Philosophy at Oxford Brookes University (Oxford, United Kingdom) and the Leibniz Institute of European History (Mainz, Germany) announce a Call for Papers for a conference and subsequent edited volume on the subject of blasphemy and violence since 1760.

„‚Deutsche Arbeit‘ – Kritische Perspektiven auf ein ideologisches Selbstbild“

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-06 15:27

Liebe KollegInnen,

 

wir freuen uns, Sie am Mittwoch, 15. Mai 2019, um 18 Uhr zur Präsentation und Diskussion des Buches „‚Deutsche Arbeit‘ – Kritische Perspektiven auf ein ideologisches Selbstbild“ in der AK-Bibliothek für Sozialwissenschaften, Prinz-Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien, einzuladen.

 

Einladung: http://www.ith.or.at/veranst/einladung_buchpraesentation_deutsche_arbeit_15052019.pdf

 

CfP: Migration and Racism in the United States and Germany in the Twentieth Century

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-06 09:30
 

Migration and Racism in the United States and Germany in the Twentieth Century

April 23-24, 2020
Workshop at the German Historical Institute
Conveners: Maria Alexopoulou (University of Mannheim), Elisabeth Engel (GHI Washington)

Fascismo, antifascismo e colonialismo

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-06 09:28

Università per Stranieri di Perugia
Fascismo, antifascismo e colonialismo


“Sala Goldoni”
14 maggio ore 11.00 – 19.00


Comitato scientifico e organizzatore:
Maurizio Degl’Innocenti
Salvatore Cingari
Federica Guazzini
Gianni Silei
Renato Tomei
Anna Rita Gabellone


PROGRAMMA
h. 11.00 - Saluti Istituzionali

Giuliana GREGO BOLLI - Rettore - Università per Stranieri di Perugia

h. 11.15 - I Sessione - modera - Salvatore Cingari

CfP: Mobilities and Settler Colonialism

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-06 09:22

We seek original, unpublished papers for a special journal issue on the theme of movement and mobility in relationship to settler colonialism. The special issue will be pitched to Mobilities, a leading international journal in mobility studies, in early summer 2019. At this point, we seek initial expressions of interest through the submission of abstracts; full papers will be invited upon the journal’s acceptance of the special issue.

CfP: Formalisation, Informalisation and the Labour Process: Comparative Perspectives

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-06 09:19
Place: GöttingenHost/Organizer: International Centre for Advanced Studies "Metamorphoses of the Political" / Centre for Modern Indian Studies, Georg-August-University, Göttingen / Soziologisches Forschungsinstitut (SOFI), GöttingenDate: 20.11.2019 - 22.11.2019 

Since the 1970s, a rich and growing ac

CfP: Silence in/of Archives: Absence, Erasure, Censorship, and Archival Politics

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-06 09:10

Silence in/of Archives: Absence, Erasure, Censorship, and Archival Politics

Panel Proposed by: Mahshid Mayar, Bielefeld University, Germany
Event: 6th European Congress on World and Global History (ENIUGH) 
Theme: “Minorities, Cultures of Integration and Patterns of Exclusion”
Date and Venue: June 25-28, 2020, Turku, Finland

Travail, genre & images : Les archives revisitées

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-06 09:01

Journée d'étude, lundi 3 juin, 9h30 17h30 à la BnF

Travail, genre et images : les archives revisitées

 

Chères et chers collègues,

A l’occasion de la parution du numéro double 6/7 de la Revue Image du travail/Travail des images : "Femmes au travail : quelles archives visuelles ? », nous avons le plaisir de vous inviter à une journée d’étude qui sera consacrée « Travail, genre & images : Les archives revisitées ».

CfP: In the Shadow of the Petrochemical Smokestack. Chemical Corridors and Environmental Health

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-06 08:57

** FOR ENGLISH SEE BELOW **

 

 

A l’ombre des fumées pétrochimiques.Couloirs de la chimie et santé environnementale

 

Colloque international – Lyon, 28 et 29 Novembre 2019

 

 

De la loi Astier au baccalauréat professionnel Les jeunes et le travail : apprentissages, formation et orientation professionnelle

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-06 08:55

Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme définitif de notre colloque Les jeunes et le travail qui aura lieu les 4,5,6 juin à Lyon. 

Voici les liens pour obtenir le programme ainsi que l'affiche. N'hésitez pas à faire circuler sur vos réseaux !

Pour le programme : 

https://colloqueastier.sciencesconf.org/data/programme_de_la_loi_Astier_au_baccalaureat_juin2019.pdf

pour l'affiche : 

Colonial Legacies Today: Indonesia and the Netherlands

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-06 08:49

Seminar: Colonial Legacies Today: Indonesia and the Netherlands

May 18, 2019

 

CfP: Museums and the Working Class

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-06 08:45

Adele Chynoweth, from the Centre for Heritage and Museum Studies, has been invited by Routledge to submit a proposal for an edited peer-reviewed collection provisionally entitled Museums and the Working Class.

 

Sensing Colonial Ports and Global History: Agency, Affect, Temporality

Social and Labour History News - Thu, 2019-05-02 16:12

Keynote Speakers:

Leila Fawaz (History, Tufts University)

Benjamin Walton (Music, University of Cambridge)

Registration Closed

Enquiries: cpagh@torch.ox.ac.uk

 

Políticas de la Memoria, número 18

Social and Labour History News - Mon, 2019-04-29 15:07
Link para ver los artículoshttp://politicasdelamemoria.cedinci.org/pm18-pagina-indice-desplegado-2/Link para ver revista entera en PDF

CfP: 10° Jornadas de Historia de las Izquierdas

Social and Labour History News - Mon, 2019-04-29 15:02
Convocatoria

 

Dos décadas de historia de las izquierdas latinoamericanasAniversario y balance

 

Colloque "Dé-libérer le travail"

Social and Labour History News - Mon, 2019-04-29 10:03

Vous trouverez ci-joint le programme finalisé du colloque "Dé-libérer le travail?", organisé par le GIS Gestes se déroulant les 21 et 22 novembre 2019 à la MSH Paris Nord.

Bien cordialement,
Le comité d'organisation du colloque

 

PROGRAMME

 

Jeudi 21 novembre

8h30-9h00 : Accueil café

9h00-10h00 : Conférence plénière

Pages

Subscribe to Social History Portal aggregator