De Vredesconferentie van Stockholm 1917

In 1917, op het keerpunt in de eerste wereldoorlog, kwamen socialisten van diverse pluimage en nationaliteiten bijeen in het neutrale Stockholm om een vredesregeling tot stand te brengen. Deze poging tot informele diplomatie werd met argusogen gevolgd door hun nationale regeringen.

De geplande conferentie vond geen doorgang, maar de gedachte aan vrede was wel concreet en actueel gemaakt. De bemoeienissen van de internationale sociaal-democratie om een vredesconferentie in Stockholm te organiseren hebben een schat aan materiaal opgeleverd dat in diverse archieven bewaard wordt.

Dr. Martin Grass van de Arbetarrörelsens arkiv och Bibliotek [Archief en Bibliotheek van de Arbeidersbeweging] in Stockholm heeft de protocollen, persverklaringen en andere documenten van het Hollands-Scandinavische organisatiecomité en de buitenlandse delegaties bijeen gebracht. Samen tonen ze zowel de grote verwachtingen en hoop van de socialistische partijen afgezet tegen de internationale machtspolitiek en de nationale belangen, als ook hun onderlinge verdeeldheid.
Hier worden 148 originele documenten gepresenteerd in de oorspronkelijke taal, samen met een Duitse vertaling en annotatie, plus een selectie foto's van de voorbereidingen voor de conferentie met Duitse bijschriften.